Home

 

Universitatea Politehnica Timişoara

Facultatea de Inginerie Hunedoara

organizează seminarul  de finalizare pentru proiectul:

Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei”.

 

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară nr. 2. ”Corelarea învăţării pe tot parcusul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Data:  26.09.2012, începând cu ora 1200.

Locaţia: Facultatea de Inginerie Hunedoara, sala F0-1.

Invităm toţi studenţii  de la specializarea Informatică Industrială.

 

Pentru orice fel de informaţii vă stăm la dispoziţie la telefon: 0254.207.537, fax 0254.207.501, e-mail: manuela.panoiu@fih.upt.ro, persoană de contact: Manuela Pănoiu, manager proiect.

 

 

Proiectul ”Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiei”, axa prioritară nr. 2. ”Corelarea învaţării pe tot parcusul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, este realizat şi implementat de Universitatea ”Politehnica din Timişoara”- Facultatea de Inginerie din Hunedoara în colaborare cu S.C. Memory S.R.L. Hunedoara. Programul a debutat pe 1 octombrie 2010.

Principalul obiectiv al proiectului constă în creşterea calităţii aptitudinilor de muncă ale studenţilor din cadrul F.I.H. prin efectuarea unor stagii de practică în concordanţă cu cerinţele pieţii. În prisma acestui obiectiv se are în vedere creşterea gradului de adaptabilitate ale studenţilor la cerinţele pieţii şi în special la cerinţele primului loc de muncă.

Grupul țintă al proiectului de față îl constituie studenții Facultăţii de Inginerie Hunedoara – specializarea Informatică Industrială, din anii I, Ii şi III, în total un număr de 100 studenţi. Pentru acest grup țintă prin obiectivele proiectului și activitățile propuse se intenționează ca studenții încadrați în proiect să beneficieze de stagii de practică eficiente în urma cărora să poată trece fără dificultăți de la școală la viața activă și să își găsească un loc de muncă în domeniu.  Un alt grup ţintă îl constituie cei 10 tutori de practică de la S.C. Memory SRL care vor fi instruiţi în cadrul proiectului, astfel încât să poată monitoriza îndeaproape fiecare grupă de practică (în total vor fi 5 serii de practică).