UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA – FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA, cu sediul în Hunedoara, str. Revoluţiei, nr.5, jud. Hunedoara, cod poştal 331128, anunţa efectuarea unor achiziţii publice de produse conform documentaţiei, in cadrul contractului POSDRU/22/2.1/G/40356.

Documentaţia pentru participare la procedura de achiziţie poate fi descărcata aici sau poate fi obţinuta prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Procedura de achiziţie este achiziţia directa – prospectarea pieţei. Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este preţul cel mai scăzut.

Doritorii sunt rugaţi sa contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare la sediul acestuia sau la tel/fax:0254-204510/0254207511, mobil:0720020364, email supuran.adriana@fih.upt.ro persoana de contact Supuran Adriana.

Data limita se primire a ofertelor la sediul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara este 17.10.2011, ora 12:00.