Parteneri

 

Proiectul POSDRU ”Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiei” este realizat şi implementat de Universitatea ”Politehnica din Timişoara”- Facultatea de Inginerie din Hunedoara în colaborare cu S.C. Memory S.R.L. Hunedoara, ce reprezintă partenerul principal al proiectului.

S.C. Memory S.R.L. este o societate cu experienţă dovedită în Tehnologia Informaţiei şi a comunicării. Experiența în domeniu rezultă și din faptul că este IBM Bussiness Partner și Microsoft Certified Partner. Experiența în domeniu a Partener 1 rezultă și din faptul că este IBM Bussiness Partner și Microsoft Certified Partner.

ISTORIC
Bazele companiei Memory se pun în anul 1992 cu obiect principal de activitate comercializarea şi întreţinerea echipamentelor de tehnică de calcul şi birotică. De-a lungul celor 18 ani de existenţă, oferta de produse şi servicii a companiei s-a extins, Memory oferind în prezent soluţii informatice complexe:
- Analiza necesităţilor şi proiectarea de soluţii IT optime pentru clienţi;
- Programare pe platforma IBM şi Microsoft;
- Furnizarea echipamentelor hardware;
- Construcţia infrastructurii IT – cablare, integrare voce-date, instalarea reţelei;
- Dezvoltarea şi / sau achiziţia soluţiilor software şi implementarea lor;
- Training IT;
- Intreţinerea şi service-ul sistemului informatic post vânzare;
- Service, furnizarea de consumabile şi suport tehnic hardware şi software.

EXPERIENŢA ÎN DOMENIUL TRAINING-ULUI IT:
Centrul de Învătământ al S.C. MEMORY S.R.L. şi-a deschis porţile în anul 1997, organizând cursuri de “Operator calculator electronic şi reţele” şi cursuri de “Contabilitate asistată pe calculator”, diplomele acordate fiind recunoscute de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S) – prin colaborarea cu Centrul de Pregătire în Informatică – Bucureşti şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S) – prin colaborare cu A.J.O.F.M. Deva.

Din anul 2003 firma Memory organizează cursuri de programare pe platforma IBM AS400 – limbajele Cobol, RPG şi Java. Incepând cu anul 2008 cursurile de programare au fost structurate pe nivele, rezultând cursurile: Formare programator ajutor – nivelul 1, Administrator de aplicaţie – nivelul 2 şi Management de proiect pentru analişti sistem informatic şi şefi de proiecte – nivelul 3. Diplomele acordate sunt recunoscute de M.E.C.T.S – prin colaborarea cu Centrul de Pregătire în Informatică – Bucureşti.

În anul 2004 S.C. MEMORY S.R.L. s-a autorizat prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru ocupaţiile de Operator Calculator electronic şi reţele şi Contabil. Diplomele acordate sunt recunoscute de M.E.C.T.S şi M.M.F.P.S.

În anul 2010 S.C. MEMORY S.R.L. s-a autorizat prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru ocupaţiile de Formator de formatori. Diplomele acordate sunt recunoscute de M.E.C.T.S şi M.M.FP.S.

Începând cu anul 2008 S.C. MEMORY S.R.L. efectuează practica pentru studenţii Facultăţii de Inginerie Hunedoara, în baza convenţiei de practică semnată cu facultatea.

Modalităţi de organizare a practicii
În cadrul firmei Memory se pot organiza stagii de practică cu următoarea structură:
- număr de cursanţi / serie: 10, până la maxim 14 studenţi*;
- număr serii de practică / an proiect: 5 serii.
*) In baza 353/5.202 – Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, art. 8, alineatul 1, numărul maxim de participanţi pe grupa de formare profesională este de maxim:
a) 28 persoane pentru pregătirea teoretică;
b) 14 persoane pentru pregătirea practică.

RESURSELE NECESARE DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE
Resurse materiale
Pentru pregătirea grupului ţintă se asigură 2 săli de curs, în cadrul spaţiului proprietate personală a firmei Memory, situat în Hunedoara, Piaţa Eliberării, nr. 1, astfel:

Sala 1 : cu o suprafaţă de 60 mp, având o capacitate de 15 de locuri, dotată corespunzator procesului didactic cu 15 sisteme de calcul pentru cursanţi + 1 sistem pentru lector.

Sala 2: cu o suprafaţă de 40 mp, având o capacitate de 12 locuri, dotată corespunzator procesului didactic cu 12 sisteme de calcul pentru cursanţi + 1 sistem de calcul pentru lector, videoproiector.

Spaţiul destinat desfăşurării practicii este dotat cu centrală proprie pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului de învăţământ. Clădirea este racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică, apă, canal, telefonie şi internet, dotată conform standardelor moderne.

În ceea ce priveşte modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii, tutorii răspund de prelucrarea normelor tehnice de securitate a muncii şi a normelor P.S.I. specifice, în conformitate cu programul de formare, potrivit legislaţiei în vigoare.

Între U.P.T şi S.C. Memory SRL au mai existat colaborări anterioare care s-au desfășurat cu succes. Astfel, în cadrul Programului “Phare 2000 coeziune economică și socială” cei doi parteneri au mai derulat împreună un proiect care s-a încheiat cu succes. La acel proiect au participat membrii de la ambii parteneri, domeniu proiectului fiind similar cu cel al prezentei propuneri de proiect. De asemenea există semnată o convenție de practică între cei doi parteneri în urma căreia studenți din cadrul Solicitant își desfășoară stagiul obligatoriu de practică. Tot ca urmare a colaborării fructuoase dintre cei doi parteneri o parte dintre studenții specializării Informatică Industrială, din cadrul Solicitant participă la cursuri organizate de partener. Aceste cursuri, oferite în regim gratuit studenților de la Solicitant au ca scop aprofundarea pregătirii studenților astfel încât o parte dintre aceștia să poată să își găsească un loc de muncă la absolvire, unii dintre ei chiar în cadrul firmei Memory SRL.