Activitati

Ce activităţi se vor desfăşura

Activităţile prevăzute pe ani calendaristici sunt următoarele:

Activitatea propusă
Anul – 1
1 Asigurarea managementului de proiect . activitate permanenta realizata de echipa de management
2 Formarea echipei de proiect
3 Organizare seminar ( eveniment) de informare privind startul proiectulsi prezentarea serviciilor oferite
4 Pregatirea documentatiei de achizitie pentru achizitia echipamente
5 Achizitia de echipamente
6 Pregatire MANUALE GHID PRACTICA AN1, AN , AN 3
7 Achizitia de abonamente / publicatii
8 Pregatire Tutori Practica
9 Achizitie consumabile, materiale suport pentru invatarea la locul de munca
10 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
11 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
12 Monitorizare practica de catre solicitant
13 Realizare site prezentare proiect
14 Realizarea de material publicitar tiparit (autocolante, pliante, postere, brosuri)
15 Monitorizare proiect
Anul – 2
1 Asigurarea managementului de proiect . activitate permanenta realizata de echipa de management
2 Achizitia de echipamente
3 Pregatire MANUALE GHID PRACTICA AN1, AN , AN 3
4 Achizitia de abonamente / publicatii
5 Pregatire Tutori Practica
6 Achizitie consumabile, materiale suport pentru invatarea la locul de munca
8 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
9 Efectuare Practica Studenti (5 serii) la partener 1
10 Monitorizare practica de catre solicitant
11 Realizarea de material publicitar tiparit (autocolante, pliante, postere, brosuri)
12 Organizare seminar ( eveniment) de informare privind finalizarea proiectului si prezentarea serviciilor oferite
13 Selectarea furnizorului de audit financiar
14 Realizare audit financiar
15 Monitorizare proiect
Anul – 3
1 Raportare finala