Despre noi

 

Facultatea de Inginerie Hunedoara s-a înfiinţat în 1970 iar departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială in 2008.

În cadrul departamentului există un colectiv de cadre didactice preocupate de dezvoltarea electronicii şi informaticii în zona Hunedoara. De asemenea, a existat o permanentă preocupare pentru o mai bună desfăşurare a practicii studenţilor de la specializările departamentului (Informatică Industrială şi Electromecanică). Aşa a apărut acest proiect POSDRU un proiect  pilot în facultatea noastră care să permită un prim pas în standardizarea practicii studenţilor în firme de profil din domeniul Informaticii Industriale.

Proiectul a fost iniţiat şi condus de către conf.dr. ing Pănoiu Manuela (care este managerul acestui proiect POSDRU). Echipa de management a beneficiarului proiectului este formată din următoarele persoane:

 • Manuela PĂNOIU — Manager proiect
 • Sorin DEACONU—Responsabil practică
 • Florian MICLEA—Responsabil financiar
 • Alina ATANASESCU—Expert juridic
 • Caius PĂNOIU— Responsabil achiziţii
 • Ionel MUSCALAGIU— Lector expert A pentru pregătire Manuale Ghid Practică
 • Corina CUNŢAN—Lector expert A pentru pregătire Manuale Ghid Practică
 • Mihaela OSACI—Lector expert A pentru pregătire Manuale Ghid Practică
 • Anca IORDAN— Lector expert B pregătire tutori practică
 • Gabriela MATEESCU— Contabil

Din partea partenerului principal S.C. Memory SRL avem următorii membri ai echipei proiectului:

 • Laszlo SZABO—Coordonator proiect partener
 • Bianca ŞUTA—Responsabil financiar partener
 • Ioan-Mircea ALBUŢIU—Lector expert B pregătire Manuale Ghid Practică
 • Eva-Eugenia SZABO—Lector expert B pregătire Manuale Ghid Practică
 • Carmen SEUCAN— Tutore practică
 • Sorin Manuel ŢOŢONEA—Tutore practică
 • Laszlo KISS—Tutore practică
 • Aurel PĂTRAŞCU—Tutore practică
 • Ladislau BALASZI—Tutore practică
 • Claudia ARDELEAN—Tutore practică
 • Lăcrămioara CIORLIP—Tutore practică
 • Angelica MIRICA—Tutore practică
 • Mircea Alin SANDU—Tutore practică
 • Eva-Cristina TĂRĂBUŢĂ—Tutore practică