Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | Înregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact

ACTIVITĂŢI

 

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC îşi propune următoarele activităţi în timpul manifestării:

prezentări în plen ale unor lucrări reprezentative, întocmite de studenţi, coordonate de cadre didactice şi dezvoltate pe baza unor cercetări proprii sau ca urmare a unor activităţi de producţie;

prezentări pe secţiunile Simpozionului ale unor lucrări întocmite de studenţi şi coordonate de cadre didactice;

mese rotunde şi dezbateri cu implicarea studenţilor, cadrelor didactice şi a potenţialilor angajatori invitaţi de către organizatori;

vizite de lucru la societăţi comerciale de succes din zona judeţului Hunedoara, cu însemnătate deosebită pentru studenţii participanţi, atât pentru observarea unor fluxuri complete de fabricaţie, a unor utilaje şi echipamente speciale, cât şi pentru cunoştinţele dobândite din discuţiile avute cu oameni de conducere, specialişti, ingineri, maiştrii sau tehnicieni din cadrul unor firme private româneşti sau străine aflate în ţară;

sesiuni de conştientizare ecologică a studenţilor, privind protecţia mediului înconjurător, protecţia faunei şi florei, reciclarea materialelor plastice, în colaborare cu Parcul Naţional Retezat;

activităţi sportive şi de agrement, cu implicarea studenţilor şi a cadrelor didactice;

cercuri studenţeşti şi mese rotunde, dezvoltate pe nevoile intelectuale şi creative ale studenţilor;

premierea studenţilor merituoşi, după deliberarea membrilor comisiilor de secţiune şi acordarea diplomelor de merit;

acordarea diplomelor de participare tuturor studenţilor care au participat cu lucrările lor pe secţiunile Simpozionului;

prezentarea FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA ca potenţial centru universitar pentru elevii din anii terminali ai liceelor hunedorene, prin invitarea profesorilor şi reprezentanţilor acestora.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC îşi propune următoarele activităţi care se vor desfăşura pe timpul manifestării şi ca urmare a acesteia:

participarea studenţilor selectaţi la interviuri de angajare;

cooptarea studenţilor în lucrări de cercetare, granturi şi contracte cu terţi;

finalizarea lucrărilor de licenţă, a disertaţiilor şi a proiectelor în care sunt implicaţi studenţii;

schiţarea viitoarelor teme pentru lucrările de licenţă şi a disertaţiilor pentru studenţii care promovează în anii terminali;

prezentarea unor soluţii proprii în activităţile în care studenţii sunt implicaţi la locurile de muncă;

prezentarea FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA ca un centru de cercetare viabil colaborărilor cu alte centre, din perspectiva universităţilor participante la manifestare;

participarea studenţilor în cadrul unor programe specifice activităţilor de practică industrială, dezvoltate pe baza specificului fiecărui centru participant la manifestare;

participarea studenţilor în viitoare excursii şi vizite de lucru, cuprinse în itinerariile aprobate de centrele universitare de care aparţin;

cooptarea studenţilor merituoşi în mediul universitar şi academic, în vederea angrenării lor în viitoarele cariere în învăţământul superior;

prezentarea FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA ca potenţial centru universitar pentru elevii din anii terminali ai liceelor hunedorene;

participarea studenţilor la alte manifestări de acelaşi gen, organizate de alte centre de învăţământ superior;

dezvoltarea şi intensificarea unor colaborări multidisciplinare în vederea participării la manifestări regionale, naţionale sau internaţionale, precum şi comunităţi europene.

 

Copyright © 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)