Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | �nregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact

ACTIVITĂŢI

 

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC �şi propune următoarele activităţi �n timpul manifestării:

prezentări �n plen ale unor lucrări reprezentative, �ntocmite de studenţi, coordonate de cadre didactice şi dezvoltate pe baza unor cercetări proprii sau ca urmare a unor activităţi de producţie;

prezentări pe secţiunile Simpozionului ale unor lucrări �ntocmite de studenţi şi coordonate de cadre didactice;

mese rotunde şi dezbateri cu implicarea studenţilor, cadrelor didactice şi a potenţialilor angajatori invitaţi de către organizatori;

vizite de lucru la societăţi comerciale de succes din zona judeţului Hunedoara, cu �nsemnătate deosebită pentru studenţii participanţi, at�t pentru observarea unor fluxuri complete de fabricaţie, a unor utilaje şi echipamente speciale, c�t şi pentru cunoştinţele dob�ndite din discuţiile avute cu oameni de conducere, specialişti, ingineri, maiştrii sau tehnicieni din cadrul unor firme private rom�neşti sau străine aflate �n ţară;

sesiuni de conştientizare ecologică a studenţilor, privind protecţia mediului �nconjurător, protecţia faunei şi florei, reciclarea materialelor plastice, �n colaborare cu Parcul Naţional Retezat;

activităţi sportive şi de agrement, cu implicarea studenţilor şi a cadrelor didactice;

cercuri studenţeşti şi mese rotunde, dezvoltate pe nevoile intelectuale şi creative ale studenţilor;

premierea studenţilor merituoşi, după deliberarea membrilor comisiilor de secţiune şi acordarea diplomelor de merit;

acordarea diplomelor de participare tuturor studenţilor care au participat cu lucrările lor pe secţiunile Simpozionului;

prezentarea FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA ca potenţial centru universitar pentru elevii din anii terminali ai liceelor hunedorene, prin invitarea profesorilor şi reprezentanţilor acestora.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC �şi propune următoarele activităţi care se vor desfăşura pe timpul manifestării şi ca urmare a acesteia:

participarea studenţilor selectaţi la interviuri de angajare;

cooptarea studenţilor �n lucrări de cercetare, granturi şi contracte cu terţi;

finalizarea lucrărilor de licenţă, a disertaţiilor şi a proiectelor �n care sunt implicaţi studenţii;

schiţarea viitoarelor teme pentru lucrările de licenţă şi a disertaţiilor pentru studenţii care promovează �n anii terminali;

prezentarea unor soluţii proprii �n activităţile �n care studenţii sunt implicaţi la locurile de muncă;

prezentarea FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA ca un centru de cercetare viabil colaborărilor cu alte centre, din perspectiva universităţilor participante la manifestare;

participarea studenţilor �n cadrul unor programe specifice activităţilor de practică industrială, dezvoltate pe baza specificului fiecărui centru participant la manifestare;

participarea studenţilor �n viitoare excursii şi vizite de lucru, cuprinse �n itinerariile aprobate de centrele universitare de care aparţin;

cooptarea studenţilor merituoşi �n mediul universitar şi academic, �n vederea angrenării lor �n viitoarele cariere �n �nvăţăm�ntul superior;

prezentarea FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA ca potenţial centru universitar pentru elevii din anii terminali ai liceelor hunedorene;

participarea studenţilor la alte manifestări de acelaşi gen, organizate de alte centre de �nvăţăm�nt superior;

dezvoltarea şi intensificarea unor colaborări multidisciplinare �n vederea participării la manifestări regionale, naţionale sau internaţionale, precum şi comunităţi europene.

 

Copyright � 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)