Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | Īnregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact  

CONDIŢII DE TEHNO-REDACTARE

 

Pentru a se asigura un stil uniform pe tot parcursul volumului sesiunii ştiinţifice studenţeşti, toate lucrările trebuie să fie redactate strict īn conformitate cu instrucţiunile stabilite īn MODELUL DE REDACTARE al lucrărilor:

TITLUL LUCRĂRII - (Georgia, 14, Majuscule, Centrat)

AUTORII LUCRĂRII - (Georgia, 12, Majuscule, Centrat)

COORDONATORII LUCRĂRII - (Georgia, 12, Majuscule, Centrat)

AFILIEREA AUTORILOR (Georgia, 12, Majuscule, Centrat)

REZUMAT - Text normal, Georgia, 10, conţinut 100...200 cuvinte

TEXTUL LUCRĂRII - Lucrarea se redactează cu text normal, caractere Georgia, 10,

aliniat stānga-dreapta, spaţiere simplă, pe un număr par de pagini (maxim 8 pagini),

format A4, 25 mm contur general al paginii.

La sesiunea de comunicări un autor poate participa cu maximum două lucrări. Vor fi admise următoarele tipuri de lucrări:

studii empirice/experimentale;

sinteze teoretice si eseuri;

studii de caz;

cercetări aplicative menite si optimizeze practica de specialitate/proiecte;

postere.

Fiecare lucrare trebuie sa facă referire la:

tema centrală a lucrării;

scurt argument al alegerii temei;

scopul cercetării/ipoteze/punct de plecare/metodologie;

concluzii principale.

Astfel, lucrarea trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente de conţinut general:

1. Introducere

2. STUDIUL PROBLEMEI

3. ANALIZE, DISCUŢII, ABORDĂRI, INTERPRETĂRI

4. CONCLUZII

5. BIBLIOGRAFIE

Toate lucrările se redactează conform acestor instrucţiuni generale şi se transmit electronic pe adresa de e-mail: sesiune@fih.upt.ro

Lucrările trimise vor fi recenzate de comitetul ştiinţific al SIMPOZIONULui ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC. Toate lucrările acceptate se vor susţine public şi vor fi publicate pe un CD, acesta fiind oferit participanţilor īn ziua simpozionului studenţeşti.

Articolele care nu respectă formatul, nu au avizul şi nu sunt īnscrise pānă la data limită nu vor putea fi luate īn considerare pentru participare.

 

 

Copyright © 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)