Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | �nregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact  

CONDIŢII DE TEHNO-REDACTARE

 

Pentru a se asigura un stil uniform pe tot parcursul volumului sesiunii ştiinţifice studenţeşti, toate lucrările trebuie să fie redactate strict �n conformitate cu instrucţiunile stabilite �n MODELUL DE REDACTARE al lucrărilor:

TITLUL LUCRĂRII - (Georgia, 14, Majuscule, Centrat)

AUTORII LUCRĂRII - (Georgia, 12, Majuscule, Centrat)

COORDONATORII LUCRĂRII - (Georgia, 12, Majuscule, Centrat)

AFILIEREA AUTORILOR (Georgia, 12, Majuscule, Centrat)

REZUMAT - Text normal, Georgia, 10, conţinut 100...200 cuvinte

TEXTUL LUCRĂRII - Lucrarea se redactează cu text normal, caractere Georgia, 10,

aliniat st�nga-dreapta, spaţiere simplă, pe un număr par de pagini (maxim 8 pagini),

format A4, 25 mm contur general al paginii.

La sesiunea de comunicări un autor poate participa cu maximum două lucrări. Vor fi admise următoarele tipuri de lucrări:

studii empirice/experimentale;

sinteze teoretice si eseuri;

studii de caz;

cercetări aplicative menite si optimizeze practica de specialitate/proiecte;

postere.

Fiecare lucrare trebuie sa facă referire la:

tema centrală a lucrării;

scurt argument al alegerii temei;

scopul cercetării/ipoteze/punct de plecare/metodologie;

concluzii principale.

Astfel, lucrarea trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente de conţinut general:

1. Introducere

2. STUDIUL PROBLEMEI

3. ANALIZE, DISCUŢII, ABORDĂRI, INTERPRETĂRI

4. CONCLUZII

5. BIBLIOGRAFIE

Toate lucrările se redactează conform acestor instrucţiuni generale şi se transmit electronic pe adresa de e-mail: sesiune@fih.upt.ro

Lucrările trimise vor fi recenzate de comitetul ştiinţific al SIMPOZIONULui ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC. Toate lucrările acceptate se vor susţine public şi vor fi publicate pe un CD, acesta fiind oferit participanţilor �n ziua simpozionului studenţeşti.

Articolele care nu respectă formatul, nu au avizul şi nu sunt �nscrise p�nă la data limită nu vor putea fi luate �n considerare pentru participare.

 

 

Copyright � 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)