Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | Înregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact  

DESCRIERE GENERALĂ

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC este o manifestare de tradiţie in cadrul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, fiind un prilej prin care cei mai buni studenţi îşi prezintă cele mai importante realizări in cercetare din anul precedent sub coordonarea cadrelor didactice.

Facultatea de Inginerie din Hunedoara a demonstrat consecvenţă, tradiţie şi experienţă în organizarea unor manifestări tehnico-ştiinţifice, la nivel studenţesc, didactic, ştiinţific şi academic. Experienţa noastră în domeniul organizării de manifestări tehnico-ştiinţifice, precum şi a manifestărilor organizate în anii trecuţi, demonstrează un nivel şi un standard înalt de calitate, benefic atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice, coordonatoare ale activităţilor sau simpli participanţi.

Scopul acestei iniţiative este de a provoca studenţii să-şi canalizeze eforturile creative şi intelectuale către corelarea cunoştinţelor cu aplicabilitatea lor în special în contextul noilor provocări ale ştiinţelor si tehnologiilor inginereşti.

Începând cu anul 2005, un grup de cadre didactice universitare de la FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA, împreună cu Liga Studenţilor, propune reînnodarea unei vechi tradiţii universitare şi organizează o sesiune ştiinţifică studenţească aniversară, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de învăţământ superior hunedorean. Evenimentul inspiră sigla manifestării, HD-35-STUD, care focalizează într-un tot unitar locul desfăşurării, evenimentul elogiat şi tipul manifestării, dorindu-se în acelaşi timp un eveniment care să perpetueze colaborările la toate nivele universitare. Detalii privind prima ediţie a manifestării se găsesc la pagina ediţii precedente.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC este organizată de Facultatea de Inginerie din Hunedoara in secţiuni distincte, la fiecare din aceste secţiuni fiind prezentate un număr intre 15-30 de lucrări. Secţiunile  SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC sunt tradiţionale, dar sunt definite an de an de numărul lucrărilor înscrise, de conţinutul acestora şi de numărul participanţilor. In anii anteriori au fost în general secţiuni pentru disciplinele inginereşti şi economice care caracterizează activitatea din Facultatea de Inginerie din Hunedoara. O istorie a acestora este disponibila in secţiunea ediţii precedente.

Sesiunile de comunicări studenţeşti reprezintă o ocazie deosebită pentru studenţi să se întâlnească cu colegi din alte centre universitare, să facă schimb de opinii, idei şi cunoştinţe. Participarea la aceste întâlniri oferă studenţilor posibilitatea să combine cunoştinţele dobândite la cursuri diferite, să le extindă prin studiu individual. şi să le testeze prin realizarea de aplicaţii practice. Nu în ultimul rând, participarea la aceste evenimente, marcată de obţinerea unor posibile premii sau diplome, constituie un plus în CV-ul pe care studentul îl va prezenta în curând potenţialilor angajatori.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC se desfăşoară pe durata a două zile şi reprezintă un prilej de intensificare şi extindere a relaţiilor de colaborare ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara cu alte unităţi de învăţământ superior din ţară, precum şi o ocazie de a testa calitatea şi nivelul actului educaţional asigurat studenţilor.

La manifestare vor participa reprezentanţi ai Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, ai altor facultăţi din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, precum şi studenţi ai unor instituţii de învăţământ superior din ţară.

Comunicarea are ca scop valorificarea cunoştinţelor şi preocupărilor în domeniul ingineriei şi managementului şi totodată constituie un mod de afirmare in evoluţia profesională a studentului.

Nivelul de pregătire al studenţilor poate fi demonstrat foarte bine prin intermediul competiţiei, iar în timpul studenţiei, indiferent că ne referim la studiile de licenţă sau de masterat, competiţia desfăşurată între studenţi în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti este o foarte bună şi binevenită oportunitate.

Începând cu prima ediţie, în cadrul unei ceremonii festive, se acordă diplome de participare tuturor studenţilor care au susţinut comunicări.

Prin intermediul acestei manifestări organizatorii doresc facilitarea contactelor intre studenţi pentru realizarea unor obiective de studiu şi cercetare ştiinţifică in domeniul de studiu. Citiţi mai multe la secţiunile de prezentare obiective şi prezentare scop.

 

 

Copyright © 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)