Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | Înregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact   

EDIŢII PRECEDENTE (ordine cronologică)

ediţia a I - a aniversară: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „35 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”,  20 21 mai 2005

Începând cu anul 2005, un grup de cadre didactice universitare de la FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA, împreună cu Liga Studenţilor, propune reînnodarea unei vechi tradiţii universitare şi organizează un SIMPOZION Ştiinţific StudenţeSC, aniversar, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN. Evenimentul inspiră sigla manifestării, HD-35-STUD, care focalizează într-un tot unitar locul desfăşurării, evenimentul elogiat şi tipul manifestării, dorindu-se în acelaşi timp un eveniment care să perpetueze colaborările la toate nivele universitare. Prima ediţie a fost organizată în perioada 20 – 21 mai 2005, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-35-STUD

Program Simpozion HD-35-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a II-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „36 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”, 19 20 mai 2006

Succesul de care s-a bucurat mişcarea studenţească a determinat organizatorii, ca în anul 2006 să propună a doua ediţie a  SIMPOZIONULui Ştiinţific StudenţeSC „36 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN”, sub sigla HD-36-STUD, dorindu-se o continuare logică a intenţiilor serioase ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara.  A doua ediţie a fost organizată în perioada 19 – 20 mai 2006, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-36-STUD

Program Simpozion HD-36-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a III-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „37 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”, 18 19 mai 2007

Impactul pozitiv înregistrat în rândul studenţilor participanţi, precum şi în al cadrelor didactice coordonatoare ale activităţilor studenţeşti, prezente într-un număr semnificativ la primele două ediţii ale Sesiunii, a determinat organizatorii să se implice activ în permanentizarea evenimentului şi a  organizat în perioada 18 – 19 mai 2007, SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC HD-37-STUD – „37 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN”, la a treia ediţie, care a dat o nouă anvergură acestei manifestări.

Invitaţie Simpozion HD-37-STUD

Program Simpozion HD-37-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a IV-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „38 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”, 23 24 mai 2008

Ediţia a IV-a a manifestării studenţeşti hunedorene, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-38-STUD – „38 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN”, s-a organizat în perioada 23 – 24 mai 2008, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-38-STUD

Program Simpozion HD-39-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a V-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „39 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”, 22 23 mai 2009

În anul 2009, s-a desfăşurat ediţia a V-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-39-STUD – „39 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN” care şi-a dorit (şi a reuşit în mare parte) implicarea mai multor centre universitare din ţară, pregătind condiţii pentru o deschidere europeană, prin invitarea la participare a unor centre universitare regionale sau/şi aparţinând Comunităţii Europene. Ediţia a V-a s-a organizat în perioada 22 – 23 mai 2009, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-39-STUD

Program Simpozion HD-39-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a VI-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „40 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”, 21 22 mai 2010

În anul 2010 s-a desfăşurat ediţia a VI-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-40-STUD – „40 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN”. Ediţia a VI-a s-a organizat în perioada 21 – 22 mai 2010, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-40-STUD

Program Simpozion HD-40-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a VII-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „41 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”, 20 21 mai 2011

În anul 2011 s-a desfăşurat ediţia a VII-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-41-STUD – „41 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN”, care s-a organizat în perioada 20 – 21 mai 2011, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-41-STUD

Program Simpozion HD-41-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a VIII-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „42 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”,  18 19 mai 2012

În anul 2012 s-a desfăşurat ediţia a VIII-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-42-STUD, ocazionat de cei 42 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN", care s-a organizat în perioada 18 19 mai 2012, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-42-STUD

Program Simpozion HD-42-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a IX-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „43 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”,  24 25 mai 2013

În anul 2013 s-a desfăşurat ediţia a IX-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-43-STUD, ocazionat de cei 43 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN", care s-a organizat în perioada 24 – 25 mai 2013, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-43-STUD

Program Simpozion HD-43-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a X-a - aniversară: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „44 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”,  23 24 mai 2014

În anul 2014 s-a desfăşurat ediţia a X-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-44-STUD, ocazionat de cei 44 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN", care s-a organizat în perioada 23 – 24 mai 2014, la Hunedoara. Cadrul organizării acestei ediţii a fost unul aniversar!

Invitaţie Simpozion HD-44-STUD

Program Simpozion HD-44-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a XI-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „45 de ani

de Învăţământ superior HunedoREAN”,  22 23 mai 2015

Cunoscând preocupările studenţilor în domeniul ştiinţelor inginereşti şi economice, avem onoarea de a vă invita să participaţi la SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-45-STUD, ocazionat de cei 45 de ani de Învăţământ superior HunedoREAN, aflat la ediţia a XI-a. Manifestarea se desfăşoară între 22 23 mai 2015, la Hunedoara.

 Invitaţie Simpozion HD-45-STUD

Program Simpozion HD-45-STUD

Copyright © 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)