Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | �nregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact 

�NREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

 

Participarea a constituit o experienţă deosebit de utilă pentru studenţi şi �n vederea elaborării Proiectului de Diplomă şi susţinerii acestuia �n faţa Comisiei de Licenţă.

Studenţii facultăţii sunt invitaţi să consulte informaţiile privind desfăşurarea simpozionului şi să se �nscrie la manifestare.

�n acest sens, studenţii pot lua legătura cu profesorii (cadrele didactice) care-i coordonează �n elaborarea proiectelor de diplomă şi să participe cu lucrări la sesiune axate pe datele şi rezultatele obţinute �n cadrul cercetărilor efectuate pentru proiect. Studenţii implicaţi �n activităţi de cercetare (granturi) sau cei interesaţi să se implice �n astfel de proiecte pot apela la cadrele didactice care conduc proiecte de cercetare �n vederea unei eventuale participări cu lucrări la simpozioanele viitoare. �n plus, studenţii pot deprinde experienţe deosebite prin activităţile de cercetare prestate �n cadrul unor proiecte de cercetare ale cadrelor didactice, c�ştigate �n competiţiile naţionale sau internaţionale.

�n vederea �nregistrării participării, doritorii sunt rugaţi să completeze şi să trimită pe adresa de contact a sesiunii ştiinţifice studenţeşti talonul de participare p�nă la data prezentată �n calendarul manifestării.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC HD-45-STUD se va desfăşura in perioada 23-24 mai 2014. Fiecare secţiune va avea un program prestabilit de către organizatori. Acest program va fi disponibil �nainte de perioada desfăşurării secţiunilor.

Pentru acest an ne propunem următorul calendar al organizării SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC:

13 mai 2016: Trimiterea lucrărilor si prezentărilor

17-18 mai 2016: �nscrierea studenţilor de către cadrele didactice

19 mai 2016: Definitivarea programului de desfăşurarea a fiecărei secţiuni

20-21 mai 2016: Desfăşurarea sesiunii de comunicări

�n speranţa că v-am trezit interesul pentru participarea la acest eveniment organizat de Facultatea de Inginerie din Hunedoara, vă aşteptăm să participaţi! Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail a sesiunii ştiinţifice studenţeşti sesiune@fih.upt.ro pană la data prezentată �n calendarul manifestării.

 

 

Copyright � 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)