Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | Înregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

 

Participarea a constituit o experienţă deosebit de utilă pentru studenţi şi în vederea elaborării Proiectului de Diplomă şi susţinerii acestuia în faţa Comisiei de Licenţă.

Studenţii facultăţii sunt invitaţi să consulte informaţiile privind desfăşurarea simpozionului şi să se înscrie la manifestare.

În acest sens, studenţii pot lua legătura cu profesorii (cadrele didactice) care-i coordonează în elaborarea proiectelor de diplomă şi să participe cu lucrări la sesiune axate pe datele şi rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor efectuate pentru proiect. Studenţii implicaţi în activităţi de cercetare (granturi) sau cei interesaţi să se implice în astfel de proiecte pot apela la cadrele didactice care conduc proiecte de cercetare în vederea unei eventuale participări cu lucrări la simpozioanele viitoare. În plus, studenţii pot deprinde experienţe deosebite prin activităţile de cercetare prestate în cadrul unor proiecte de cercetare ale cadrelor didactice, câştigate în competiţiile naţionale sau internaţionale.

În vederea înregistrării participării, doritorii sunt rugaţi să completeze şi să trimită pe adresa de contact a sesiunii ştiinţifice studenţeşti talonul de participare până la data prezentată în calendarul manifestării.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC HD-45-STUD se va desfăşura in perioada 23-24 mai 2014. Fiecare secţiune va avea un program prestabilit de către organizatori. Acest program va fi disponibil înainte de perioada desfăşurării secţiunilor.

Pentru acest an ne propunem următorul calendar al organizării SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC:

13 mai 2016: Trimiterea lucrărilor si prezentărilor

17-18 mai 2016: Înscrierea studenţilor de către cadrele didactice

19 mai 2016: Definitivarea programului de desfăşurarea a fiecărei secţiuni

20-21 mai 2016: Desfăşurarea sesiunii de comunicări

În speranţa că v-am trezit interesul pentru participarea la acest eveniment organizat de Facultatea de Inginerie din Hunedoara, vă aşteptăm să participaţi! Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail a sesiunii ştiinţifice studenţeşti sesiune@fih.upt.ro pană la data prezentată în calendarul manifestării.

 

 

Copyright © 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)