Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | �nregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII

 

Obiectivele SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC sunt �n acord direct cu motivaţia organizării acestei manifestări. Astfel, SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC �şi propune următoarele obiective:

integrarea �ntr-un circuit de colaborări studenţeşti �ntre centrele universitare din ţară;

deschiderea spre alte centre universitare, dezvoltarea  a noi direcţii de cercetare şi proiecte de colaborare;

stimularea creativităţii studenţilor şi a interesului pentru �nvăţare;

expunerea realizărilor studenţeşti �n domeniile �n care studiază acum, şi �n domeniul �n care sunt pregătiţi să evalueze pe viitor;

să promoveze rezultatele cercetărilor şi pe studenţii centrelor universitare;

să identifice noi teme de cercetare şi noi direcţii de cercetare adaptate nevoilor economiei, industriei şi �nvăţăm�ntului rom�nesc;

să atragă potenţiali angajatori, care să prezinte oferte de lucru viabile, să selecteze, să verifice şi să ofere cadru adecvat potenţialului existent �n zonă, şi nu numai;

să menţină contactul �ntre studenţi şi cadrele didactice din centrele universitare;

să pregătească extinderea manifestării la nivel naţional şi să realizeze cadrul adecvat şi pentru participarea centrelor universitare membre sau nemembre ale Comunităţii Europene.

 

Astfel, SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC vizează dezvoltarea direcţiilor de cercetare incluse �n secţiunile manifestării, atingerea unor noi nivele de cunoaştere, at�t la nivel studenţesc, c�t şi la nivel didactic, cu deschidere spre noi direcţii de cercetare. Activităţile ştiinţifice dezvoltate de către studenţi pot promova idei, concepte şi dezbateri şi pot valorifica potenţial t�năr, creator şi dezinvolt.

 

 

Copyright � 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)