Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | �nregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact   

SCOPURILE MANIFESTĂRII

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC pune accent pe promovarea studenţilor, valorificarea cunoştinţelor acestora �n domenii vizate ale economiei şi industriei rom�neşti, prin prezentarea lor firmelor interesate, precum şi �n domenii ale cercetării cu atragerea lor spre �nvăţăm�nt, cercetare sau practică industrială.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC, organizat la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, este o manifestare venită �n sprijinul activităţilor studenţeşti şi universitare, care �şi propune, an de an, să �nsemne următoarele:

o şansă �n plus pentru deschiderea spre alte centre universitare, dezvoltarea  a noi direcţii de cercetare şi proiecte de colaborare pentru studenţi şi cadre deopotrivă;

o şansă pentru studenţi pentru a se afla �n locul şi momentul potrivit la �nt�lnirea cu oferta de muncă pusă la dispoziţie de organizatori;

o manifestare �n care studenţii �şi pot expune realizările �n domeniile �n care performează la nivel de �nvăţare acum, şi �n domeniul �n care sunt pregătiţi să evalueze pe viitor;

locul �n care dezbaterile studenţeşti pe teme care �i preocupă azi �şi găsesc locul la mesele rotunde organizate, �n discuţiile  din cadrul secţiunilor manifestării, �n discuţiile private �ntre colegii de breaslă sau �n dialogul cu cadrele didactice şi potenţialul angajator;

integrarea �ntr-un circuit de colaborări studenţeşti �ntre centrele universitare din ţară, care promovează �nt�lnirea �ntre studenţi şi dezvoltarea unor relaţii profesionale, culturale, sportive şi interpersonale;

stimularea creativităţii, a interesului pentru �nvăţare, a expunerii potenţialului acumulat �n anii studenţiei, a dezvoltării capacităţii de expunere a părerilor şi ideilor �ntr-un cadru organizat şi a participării la discuţii care �i privesc şi �n care sunt ascultaţi;

o contribuţie la dezvoltarea şi intensificarea unor colaborări multidisciplinare �n vederea participării la manifestări regionale, naţionale sau internaţionale, precum şi comunităţi europene.

 

 

Copyright � 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)