Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | Înregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact

SECŢIUNILE MANIFESTĂRII

 

SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-46-STUD se va desfăşura la Hunedoara, in perioada 20-21 mai 2016. Fiecare secţiune va avea un program prestabilit de către organizatori.

Secţiunile SIMPOZIONULui Ştiinţific StudenţeSC – HD-46-STUD sunt cele consacrate in ediţiile precedente, şi anume:

SECŢIUNEA ST-01 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările INGINERIE ELECTRICĂ şi ELECTRONICĂ;

SECŢIUNEA ST-02 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările AuTOMATIZĂRI şi CALCULATOARE;

  SECŢIUNEA ST-03 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările INGINERIA AUTOVEHICULELOR şi MECANICĂ APLICATĂ;

  SECŢIUNEA ST-04 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările Ştiinţa Materialelor, Ecologie şi Protecţia Mediului;

  SECŢIUNEA SE-05 (ECONOMIC), cuprinde domeniile economice şi fundamentale din specializările Ştiinţe  Economice şi ŞTIINŢE FUNDAMENTALE;

  SECŢIUNEA SI-06 (INTERNAŢIONAL), cuprinde domenii de specialitate cu caracter MULTIDISCIPLINAR, cu susţinere în limba engleză.

SECŢIUNEA SD-07 (STUDII DOCTORALE, INTERNAŢIONAL), cuprinde domenii de specialitate cu caracter MULTIDISCIPLINAR, din domeniile de specialitate ale Şcolilor Doctorale, cu susţinere în limba engleză.

Secţiunile  SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC sunt  tradiţionale, dar sunt definite, an de an, de numărul lucrărilor înscrise, de conţinutul acestora şi de numărul participanţilor. Anul acesta propunem o secţiune nouă (SD-07) dedicată studenţilor doctoranzi, din ţară şi din străinătate.

Vă aşteptăm să participaţi la secţiunile SIMPOZIONULui Ştiinţific StudenţeSC şi la activităţile manifestării noastre!

 

 

Copyright © 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)