Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | �nregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact

SECŢIUNILE MANIFESTĂRII

 

SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-46-STUD se va desfăşura la Hunedoara, in perioada 20-21 mai 2016. Fiecare secţiune va avea un program prestabilit de către organizatori.

Secţiunile SIMPOZIONULui Ştiinţific StudenţeSC – HD-46-STUD sunt cele consacrate in ediţiile precedente, şi anume:

SECŢIUNEA ST-01 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările INGINERIE ELECTRICĂ şi ELECTRONICĂ;

SECŢIUNEA ST-02 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările AuTOMATIZĂRI şi CALCULATOARE;

  SECŢIUNEA ST-03 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările INGINERIA AUTOVEHICULELOR şi MECANICĂ APLICATĂ;

  SECŢIUNEA ST-04 (TECHNIC), cuprinde domeniile inginereşti din specializările Ştiinţa Materialelor, Ecologie şi Protecţia Mediului;

  SECŢIUNEA SE-05 (ECONOMIC), cuprinde domeniile economice şi fundamentale din specializările Ştiinţe  Economice şi ŞTIINŢE FUNDAMENTALE;

  SECŢIUNEA SI-06 (INTERNAŢIONAL), cuprinde domenii de specialitate cu caracter MULTIDISCIPLINAR, cu susţinere �n limba engleză.

SECŢIUNEA SD-07 (STUDII DOCTORALE, INTERNAŢIONAL), cuprinde domenii de specialitate cu caracter MULTIDISCIPLINAR, din domeniile de specialitate ale Şcolilor Doctorale, cu susţinere �n limba engleză.

Secţiunile  SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC sunt  tradiţionale, dar sunt definite, an de an, de numărul lucrărilor �nscrise, de conţinutul acestora şi de numărul participanţilor. Anul acesta propunem o secţiune nouă (SD-07) dedicată studenţilor doctoranzi, din ţară şi din străinătate.

Vă aşteptăm să participaţi la secţiunile SIMPOZIONULui Ştiinţific StudenţeSC şi la activităţile manifestării noastre!

 

 

Copyright � 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)