Educational facilities


Department of Engineering and Management Laboratories:


Department of electrical engineering and industrial computer laboratories:


  • Automatizării industriale
  • Proiectare şi fabricare asistată de calculator
  • Calcul paralel şi distributiv
  • Chimie fizică
  • Chimie generală
  • Contrucţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere
  • Deformări plastice
  • Desen tehnic
  • Elaborarea şi turnarea aliajelor
  • Electronică I
  • Electronică II
  • Electrotehnică I
  • Electrotehnică II
  • Fizică
  • Încercări maşini electrice
  • Informatică I
  • Informatică II
  • Informatică III
  • Informatică IV
  • Ingineria autovehiculelor
  • Interprinderea simulată
  • Maşini electrice
  • Maşini şi acţionări hidropneumatice
  • Maşini, unelte şi prelucrări mecanice
  • Materiale speciale
  • Mecanisme şi organe de maşini
  • Metalurgie fizică
  • Motoare cu ardere internă
  • Optimizarea proceselor metalurgice
  • Protecţia mediului
  • Rezistenţa materialelor
  • Sisteme mecanice industriale
  • Tehnica măsurării
  • Termotehnică şi agregate termice
  • Toleranţe şi control dimensional
  • Topituri metalice
  • Tratamente termice
  • Tribologie

  •  

    Address: Revoluţiei 5
    Hunedoara,
    Zip code: 331128, Romania
    Phone: +40 (0)254 207502
    +40 (0)254 207500
    FAX: +40 (0)254 207501
    E-mail: decan@fih.upt.ro