SESIUNEA IUNIE 2019

În atenţia absolvenţilor studiilor master

Programarea susținerii lucrărilor de disertaţie

Rezultatele examenului de disertaţie



ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro