Anul 1

ARAlgebrã și geometrie
ARAnaliză matematică
AREconomie
ARFizică (comun cu IEC)
IECAlgebrã liniarã, geometrie analiticã și diferențialã (comun cu AR)
IECAnaliză matematică
IECFizică
IECProgramarea calculatoarelor si limbaje de programare 1
IIAlgebrã liniarã, geometrie analiticã și diferențialã (comun cu AR)
IIAnaliză matematică (comun cu IEC)
IIFizică (comun cu IEC)
IIProgramarea calculatoarelor 1 (comun cu IEC)
IMAlgebrã și geometrie (comun cu AR)
IMAnaliză matematică (comun cu AR)
IMBazele economiei
IMFizică (comun cu IEC)
IVDAlgebrã și geometrie (comun cu AR)
IVDAnaliză matematică (comun cu AR)
IVDFizică (comun cu IEC)

Anul 2

ARMecanicã și vibrații mecanice
ARMecanica fluidelor
ARRezistența materialelor 1
IECBaze de date
IECElectronicã analogicã și digitalã 1
IECEchipamente electrice
IECTeoria circuitelor electrice 1
IECElectronica analogică și digitală 2
IIBaze de date (comun cu IEC)
IICircuite electronice și liniare
IIProiectarea algoritmilor
IIProcese industriale
IIElectronica digitală (comun cu IEC)
IMBazele managementului
IMGraficã tehnicã asistatã de calculator
IMRezistența materialelor
IMTermotehnicã
IVDEcologie
IVDFizica atmosferei
IVDTermotehnicã

Anul 3

ARDinamica AR
ARProcese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă
IECConvertoare electromagnetice 2
IECProgramare Java
IECSisteme cu microprocesoare
IECTeoria sistemelor şi reglaj automat
IEICMAgregate termice
IEICMChimie fizicã
IEICMManagementul producției și serviciilor
IIProgramare Java (comun cu IEC)
IISisteme cu microprocesoare (comun cu IEC)
IITeoria sistemelor
IITehnologii WEB
IVDAnaliza şi sinteza proceselor tehnologice 1
IVDMonitorizarea factorilor de mediu
IVDSurse de radiaţie şi tehnici de protecţie
IVDTehnologii şi utilaje de depoluare a apei

Anul 4

ARCaroserii și structuri portante
ARProiectare asistată de calculator
IECAutomatizãri industriale
IECIluminat electric
IECMicrocontrollere și automate programabile
IECTraductoare interfeţe şi achiziţie de date
IEDMMonedă, credit, bănci
IEDMProiectare asistată de calculator
IEDMUtilajul și tehnologia tratamentelor termice
IIAutomatizãri industriale (comun cu IEC)
IIAutomate şi microprogramare
IIInteligenţă artificială
IISisteme automate cu eşantionare
IVDControlul poluãrii aerului
IVDEvaluarea impactului de mediu
IVDTehnologii de valorificare a deșeurilor industriale 2