ADMITERE LICENŢĂ

Sesiunea Septembrie 2016

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a UNIVERSITĂŢII POLITEHINCA DIN TIMIŞOARA, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2016/2017, la următoarele domenii/specializări:
DOMENIUL SPECIALIZAREA NR LOCURI FĂRĂ TAXĂ NR LOCURI CU TAXĂ
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
AUTOVEHICULE RUTIERE
1
10
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ
ELECTROMECANICĂ / INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE
12
24
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR
15
0
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE / INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
12
25
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ
10
25
TOTAL
50
84
.
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, PE BAZĂ DE DOSARE, se va organiza în perioada 18.07.2016 - 26.07.2016, rezultatele admiterii fiind afişate în perioada 27.07.2016 - 30.07.2016
Calculul mediei la admitere: m=b, unde b=media la bacalaureat.

Calendarul admiterii

 

Programul de înscrieri pentru sesiunea Septembrie 2016 se prelungeşte după cum urmează:
Sâmbătă 10.09.2016 între orele 09:00 - 12:00
Luni 12.09.2016 între orele 09:00 - 14:00

 

  • Înscrierile se fac în Aula Facultăţii, corpul C , etajul 1.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

Pentru actele necesare pentru dosarul de înscriere click aici

Taxele de admitere pentru anul universitar 2016-2017

Observaţie: În afară de „Declaraţia pe propria răspundere”, restul actelor pot fi copiate şi legalizate la secretariatul facultăţii contra sumei de 5 lei/act.ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro