Admitere Master 2017

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a Universităţii Politehnica din Timişoara, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2017/2018, la următoarele domenii/specializări:

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (MASTER - 2 ANI)

 

LOCURI DISPONIBILE

Nr.crt.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT
Număr de locuri
Fără taxă
Cu taxă
1
Inginerie Electrică - Sisteme avansate de utilizare  industrială a energiei electrice;
*0
*0
2
Inginerie Electrică - Tehnici informatice în ingineria electrică
*0
*0
3
Ingineria Materialelor - Materiale şi tehnologii avansate pentru industria  autovehiculelor
*0
*0
4
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul sistemelor mecanice
*0
*0
5
Inginerie şi management - Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria materialelor
*0
*0
Total
*00
*00
*Locurile disponibile vor fi comunicate în scurt timp.

 

CALENDARUL ADMITERII

CALEDARUL ADMITERII VA FI COMUNICAT ÎN SCURT TIMP

 

 

 

ORDINUL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018 - CONȚINE ȘI METODOLOGIA CADRU PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE.

TAXELE DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

 

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro