Discipline opţionale

Planificarea activitatilor de alegere a disciplinelor optionale pentru
anul universitar 2016 – 2017

 

  • Materialele si procedurile de alegere a disciplinelor optionale se gasesc pe site-ul facultăţii.
  • Îndrumătorii de grupă instiinteaza studentii de inceperea actiunii de alegere a optionalelor pentru anul universitar 2015-2016 si programeaza prezentarea disciplinelor optionale de catre cadrele didactice titulare.
  • Fisele optionale se vor descarca de pe site-ul facultăţii.
  • Formularele pentru opţiuni se depun la directorii de departament
 

Regulament de alegere a disciplinelor optionale.

 

Planificarea activitatilor de alegere a disciplinelor optionale pentru anul universitar 2016 – 2017

 

Program de studiu

An de studiu

Cadre didactice responsabile

ELECTROMECANICĂ

II

Ş.l. dr.ing. Iagar Angela
Asist.dr. Popa Mihaela

INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

II

Ş.l. dr.ing. Rusu-Anghel Stela
Ş.l. dr. Osaci Mihaela

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

II

Ş.l. dr. ing. Miklos Zsolt

ELECTROMECANICĂ

III

Asist.dr.ing. Gherman Lucian

INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

III

Asist. dr. ing. Berdie Adela
Ş.l.dr.ing.ec. Tirian Ovidiu

AUTOVEHICULE RUTIERE

III

Conf. dr. ing. Pinca Bretotean Camelia

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE

III

Ş.l. dr. ing. Mihuţ Gabriela


Program de master

An de studiu

Cadre didactice responsabile

TIIE

I

Ş.l. Dr.ing. Cunţan Corina

SAUIEE

I

Ş.l. dr. ing. Baciu Ioan

IMDDIM

I

Ş.l. dr.ing. Flori Mihaela

IMSM

I

Şl. dr. ing. Dascăl Amalia

I
Conf. dr. ing. Kiss Imre

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro