Listele cu cadrele didactice îndrumătoare de grupă
în anul universitar 2017 - 2018

 

Departamentul de Inginerie şi Management

Departamentul de Inginelrie Electrică şi Informatică Industrială