Listele cu cadrele didactice îndrumătoare de grupă
în anul universitar 2014 - 2015

 

Departamentul de Inginerie şi Management

Departamentul de Inginelrie Electrică şi Informatică Industrială