LICENŢĂ 2017

Informaţii referitoare la examenul de licenţă pentru sesiunea 2017

Rezultate finale ale examenului de licenţă sesiunea iunie 2017

  • Ingineria Autovehiculelor
  • Inginerie economică în domeniul mecanic*
  • Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
  • Ştiinţe aplicate - Informatică industrială
  • Inginerie electrică - Electromecanică


ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro