În atenţia absolvenţilor studiilor master

Programarea studenţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie

  • Specializarea: Materiale şi Tehnologii Avansate Pentru Industria Autovehiculelor (MTAIA-5)
  • Specializarea: Sisteme Avansate de Utilizare Industrială a Energiei Electrice

Rezultatele examenului de Disertaţie 2017

  • Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor rutiere
  • Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale
  • Ingineria şi managementul sistemelor mecanice
  • Tehnici informatice în ingineria electrică
  • Sisteme avansate pentru utilizarea industriala a energiei electrice

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro