În atenţia absolvenţilor studiilor master

 

PROGRAMAREA MASTERANZILOR PENTRU SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAŢIEADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro