PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE

SEMESTRUL 3- anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Metode numerice
1,5
0
1
0
3
D
2
Desen tehnic şi infografică
1
0
2
0
4
D
3
Mecanică şi vibraţii mecanice
3
2
1
0
5
E
4
Rezistenţa materialelor 1
2
2
1
0
5
E
5
Mecanica fluidelor
2
1
1
0
4
E
6
Mecanisme
2,5
0
1
1
5
E
7
Comunicare
0
0
1
0
1
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
2
C
Total
12
6
8
1
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10 Pedagogie II
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
2,5
1
1,5
0
5
E
2
2
0
1
0
3
D
3
2
0
1
1
4
E
4
2
2
1
0
5
E
5
1
0
1
0
3
D
6
2
0
1,5
0
4
E
7
2
0
1,5
0
3
D
8
0
1
0
0
1
D
9
2
C
Total
13,5
4
8,5
1
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Didactica specialităţii
2
2
0
0
5
EADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro