Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE

   
SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Management
1
2
0
0
3
D
2
Organe de maşini 2
2,5
0
0
2
5
E
3
Proceseşi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă
3
0
2
0
5
E
4
Metoda elementului finit
1
0
1,5
0
4
E
5
Dinamica autovehiculelor rutiere
3
0
1
1
5
E
Discipline opţionale independente
I1
Maşini unelte şi prelucrări mecanice
2
0
1
0
3
D
Sisteme şi mijloace de transport rutier
2
0
1
0
3
D
I2
Tribologie
2
0
1
0
4
D
Infrastructură rutieră
2
0
1
0
4
D
8
Practică        
2
C
  Total
14,5
2
6,5
3
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică I
0
3
0
0
5
D
Discipline facultative opţionale
10.1
Tehnici de informare şi comunicare
1
2
0
0
4
D
10.2
Comunicare educaţională
1
2
0
0
4
D
10.3
Limbă străină
0
3
0
0
4
D

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Echipamentul electric şi electronic al autovehiculelor rutiere
2
0
2
0
5
E
2
Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere internă
3
0
1
2
5
E
3
Calculul şi construcţia autovehiculelor rutiere 1
2
0
1
1
5
E
4
Maşini şi acţionări electrice
2
0
1
0
3
D
5
Sisteme auxiliare ale autovehiculelor rutiere
2
0
1
0
3
E
Discipline opţionale independente
I3
Modelare 3D
1
0
2
1
4
D
Maşini şi instalaţii pentru manipularea mărfurilor
1
0
2
1
4
D
I4
Combustibili, lubrifianţi şi materiale pentru întreţinerea autovehiculelor
1
0
1
0
3
D
Trafic rutier şi siguranţa circulaţiei
1
0
1
0
3
D
8
Practică        
2
C
  Total
13
0
9
4
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică II
0
2
0
0
5
EP
10
Evaluare finală - portofoliu didactic
0
1
0
0
1
E

 
ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro