Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROMECANICĂ

Legenda:
F = disciplină fundamentală
D = disciplină în domeniu
S = disciplină de specialitate
C = disciplină complementară

SEMESTRUL 3 - anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
1
Analiză numerică
2
0
2
0
4
F
D
2
Grafică tehnică asistată de calculator
1
0
2
0
4
F
D
3
Electronică analogică şi digitală 1
2
0
2
0
4
D
E
4
Rezistenţa materialelor
2
1
2
0
5
S
E
5
Termotehnică
2
0
1
0
3
S
E
6
Teoria circuitelor electrice
2
1
2
0
5
D
E
7
Cultură şi civilizaţie
1
1
0
0
2
C
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
C
D
9
Practică
2
D
C
Total
12
4
11
0
30
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10 Pedagogie 2
2
2
0
0
5
C-F
E
11
Tehnologii WEB
2
0
2
0
4
C-F
D

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii
(forma de examinare)
1
1
0
1
0
2
S
D
2
2
0
2
0
4
D
D
3
2
0
2
1
5
S
E
4
2
0
1
0
3
D
D
5
2
0
2
0
4
D
E
6
2
1
1
0
5
D
E
7
2
0
2
0
4
D
E
8
0
1
0
0
1
C
D
9
2
D
C
Total
13
4
9
1
30
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Didactica specialităţii
2
2
0
0
5
C-F
E
11
Baze de date şi sisteme informatice
2
0
2
0
4
C-F
DADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro