Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROMECANICĂ

Legenda:
F = disciplină fundamentală
D = disciplină în domeniu
S = disciplină de specialitate
C = disciplină complementară

SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
1
Management
1
1
0
0
2
D
D
2
Teoria sistemelor şi reglaj automat
3
0
2
0
5
D
E
3
Convertoare elecromagnetice 2
2
1
2
1
6
D
E
4
Electronică de putere
2
0
2
0
5
S
E
5
Comunicare
0
0
1
0
1
D
D
Discipline opţionale independente(1L2.6)
L1
Compatibilitate electromagnetică
2
0
2
0
5
D
E
L2
Măsurari electrice si electronice 2
2
0
2
0
4
S
E
L3
Circuite integrate analogice
2
0
2
0
5
D
E
L4
Programare C++
2
0
2
0
4
S
D
L5
Teoria câmpului electromagnetic
2
0
2
0
5
D
E
L6
Proiectarea asistata a circuitelor electrice
2
0
2
0
4
S
D
Se aleg 2 discipline astfel încât să totalizeze 9 credite
 
8
Practică
2
D
C
  Total
12
2
11
1
30
  Total ore/sem
26

Discipline facultative

 
9
Practică pedagogică 1
0
3
0
0
5
C-F
C
Discipline facultative opţionale
 
10
Tehnici de informare şi comunicare
1
2
0
0
4
C-F
D
11 Comunicare educaţională
1
2
0
0
4
C-F
D
12
Programare orientată obiect în Java
1
2
0
0
4
C-F
D

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
1
Marketing
1
1
0
0
2
C
D
2
Modelare şi simulare
2
0
2
0
4
S
E
3
Acţionări electrice 1
2
1
1
0
5
D
E
4
Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice 1
2
1
2
0
5
D
E
5
Maşini unelte şi prelucrări mecanice
2
0
1
0
4
S
D
Discipline opţionale independente(2L2.6)
L1
Senzori şi traductoare
2
0
2
0
4
D
D
L2
Convertoare statice
2
0
1
1
4
D
E
L3
Echipamente electrice pentru autovehicole
2
0
2
0
4
S
D
L4
Metode şi procedee tehnologice
2
0
1
1
4
D
E
L5
Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor electromecanice
2
0
2
0
4
S
D
L6
Tehnici de optimizare în utilizarea energiei elecrice
2
0
1
1
4
S
E
Se aleg 2 discipline astfel încât să totalizeze 8 credite
8
Practică
2
D
C
 
Total
13
3
9
1
30
 
Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică 2
0
2
0
0
5
C-F
C
10
Evaluare finală - portofoliu didactic
0
1
0
0
1
C-F
E
11
Sisteme de operare
2
0
2
0
4
C-F
DADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro