Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROMECANICĂ

Legenda:
F = disciplină fundamentală
D = disciplină în domeniu
S = disciplină de specialitate
C = disciplină complementară

SEMESTRUL 7 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
  Discipline opţional independente (3L4.8)              
L1
Sisteme cu microprocesoare
2
0
2
0
4
D
E
L2
Automatizări industriale
2
0
2
0
4
S
E
L3
Traductoare , interfeţe şi achiziţii de date
2
0
2
0
4
D
E
L4
Electrotermie
2
0
1
0
4
S
D
L5
Algoritmi de simulare în ingineria electrică
2
0
2
0
4
S
E
L6
Instrumentaţie virtuală în inginerie electrică
2
0
2
0
4
S
E
L7
Sisteme descentralizate de monitorizare şi control
2
0
2
0
4
S
E
L8
Tribologie
2
0
2
0
4
S
E
L9
Echipamente electrocasnice
2
0
2
0
4
S
E
L10
Surse neconvenţionale de energie
2
0
2
0
4
S
E
L11
Proiectarea asistată de calculator
2
0
1
0
4
S
D
L12
Dinamică şi vibraţii
2
0
1
0
4
S
D
Observaţie: Se aleg 4 discipline astfel încat să totalizeze 16 credite
Discipline opţional împachetate (1P1.3)
P1
5
Acţionări electrice 2
2
0
1
1
5
D
E
6
Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice 2
1
0
2
1
5
D
D
7
Microcontrolere şi automate programabile
2
0
1
0
4
D
D
P2
5
Vehicule electrice şi hibride
2
0
1
1
5
S
E
6
Instalaţii electrotermice
1
0
2
1
5
S
D
7
Iluminat electric
2
0
1
0
4
S
D
P3
5
Servomotoare şi control inteligent al mişcarii
2
0
1
1
5
S
E
6
Echipamente numerice
1
0
2
1
5
S
D
7
Tehnica transmiterii informaţiei numerice
2
0
1
0
4
S
D
Observaţie: se alege un singur pachet  
   
 
Total
13
0
11
2
30
 
Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Bazele contabilităţii
1
1
0
0
2
C-F
D
10
Reţele de calculatoare
2
0
2
0
4
C-F
D

 

SEMESTRUL 8 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
Setul de discipline opţional independente 4L2.6
L1
Linii flexibile şi robotică
4
0
2
0
3
S
E
L2
Sisteme de conducere Fuzzy
4
0
2
0
4
S
E
L3
Aplicaţii cu microcontrolere
4
0
2
0
3
S
E
L4
Sisteme expert
4
0
2
0
4
S
E
L5
Sisteme automate complexe
4
0
2
0
3
S
E
L6
Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor electromecanice
4
0
2
0
4
S
E
Observaţie: Se aleg 2 discipline astfel încât să totalizeze 7 credite
Setul de discipline opţional împachetate 2P1.3
P1
3
Calitate şi fiabilitate
4
0
2
0
3
D
E
4
Controlul acţionărilor electrice
4
0
4
0
5
S
E
P2
3
Circuite integrate dedicate
4
0
2
0
3
S
E
4
Reţele neuronale
4
0
4
0
5
S
E
P3
3
Sisteme de iluminat electronice
4
0
2
0
3
S
E
4
Transmisii analogice şi digitale
4
0
4
0
5
S
E
Observaţie: se alege un singur pachet
5
Elaborare lucrare de licenţă
15
7 săpt.x 26 ore
  Total
8
0
5
0
30
  Total ore/sem
26
 

Notă: Semestrul 8 are următoarea structură:
    - 7 săptămâni de activităţi didactice
    - 2 săptămâni sesiune de examinare
    - 2 săptămâni practică în vederea elaborării lucrării de licenţă
    - 5 săptămâni elaborarea lucrării de licenţăADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro