Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE

SEMESTRUL I - anul I
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Analiză matematică
2
2
0
0
4
E
2
Algebră şi geometrie
2
2
0
0
4
E
3
Fizică
3
1
1
0
4
E
4
Utilizarea şi programarea calculatoarelor
2
0
2
0
5
D
5
Chimie generală
2
1
1
0
4
D
6
Bazele economiei
2
2
0
0
4
E
7
Limbi străine
0
2
0
0
2
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
2
C
Total
13
11
4
0
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
28
Discipline facultative
10 Psihologia educaţiei
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 2– anul I
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
2
2
0
0
4
E
2
2
0
2
0
4
D
3
3
0
2
0
5
E
4
2
1
0
0
4
E
5
2
0
2
0
4
D
6
2
2
0
0
4
E
7
0
2
0
0
2
D
8
0
1
0
0
1
D
9
2
C
Total
13
8
6
0
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Pedagogie I
2
2
0
0
5
EADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro