Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE

SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Managementul producţiei şi serviciilor
2
2
0
0
5
E
2
Echipamente mecanice industriale
2
0
1
0
3
D
3
Finanţele întreprinderii
2
2
0
0
4
D
4
Managementul aprovizionării şi desfacerii
2
1
0
0
3
E
5
Chimie fizică
2
1
1
0
4
E
Discipline opţionale independente
I1
Baza energetică şi de materii prime
2,5
0
1,5
0
5
E
Prepararea minereurilor şi cărbunilor
2,5
0
1,5
0
5
E
Tehnologii de obţinere a gazelor reducătoare
2,5
0
1,5
0
5
E
I2
Agregate termice
2,5
0
1
0,5
4
D
Tehnologii de îmbinare nedemontabile
2,5
0
1
0,5
4
D
Echipamente termice
2,5
0
1
0,5
4
D
8
Practică
2
C
  Total
15
6
4,5
0,5
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică I
0
3
0
0
5
D
Discipline facultative opţionale
10.1
Tehnici de informare şi comunicare
1
2
0
0
4
D
10.2
Comunicare educaţională
1
2
0
0
4
D
10.3
Limbă străină
0
3
0
0
4
D

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Managementul resurselor umane
2
2
0
0
3
E
2
Modelarea şi simularea sistemelor economice
2,5
0
1,5
0
4
E
3
Ingineria şi managementul mediului
2
0
1
0
3
EP
4
Dreptul muncii şi al asigurărilor sociale
1,5
1
0
0
3
D
 
Discipline opţionale independente
I3
Materiale speciale
2,5
0
1,5
0
4
D
Nanomateriale
2,5
0
1,5
0
4
EP
Biomateriale
2,5
0
1,5
0
4
D
I4
Metalurgia pulberilor şi materiale compozite
2,5
0
1,5
0
5
E
Metode de obţinere a pulberilor metalice
2,5
0
1,5
0
5
E
Tehnologii de obţinere a materialelor compozite
2,5
0
1,5
0
5
E
I5
Tehnologii chimice anorganice
2,5
0
1
1
6
E
Tehnologia silicatilor
2,5
0
1
1
6
E
Tehnologii chimice
2,5
0
1
1
6
E
8
Practică
2
C
  Total
15,5
3
6,5
1
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică II
0
2
0
0
5
EP
10
Evaluare finală – portofoliu didactic
0
1
0
0
1
E

 
ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro