Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE

SEMESTRUL 7 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
 
Discipline opţionale independente
           
I6
Management financiar
2
1
0
0
4
E
Monedă, credit, bănci
2
1
0
0
4
E
Management strategic
2
1
0
0
4
E
I7
Optimizarea proceselor în industria chimică şi de materiale
2,5
0
1,5
0
4
D
Modelarea proceselor din industria chimică şi de materiale
2,5
0
1,5
0
4
D
Simularea proceselor din industria chimică şi de materiale
2,5
0
1,5
0
4
D
I8
Tehnologia procesării la cald a materialelor metalice
3
0
2
1,5
6
E
Tehnologia deformărilor plastice
3
0
2
1,5
6
E
Tehnologia tratamentelor termice şi termochimice
3
0
2
1,5
6
E
I9
Tehnologii chimice organice
2
0
1
0
4
E
Utilaje şi tehnologii pentru sudare
2
0
1
0
4
E
Ingineria şi protecţia suprafeţelor
2
0
1
0
4
E
Discipline opţionale împachetate*
P1
1
Elaborarea şi turnarea aliajelor metalice I
2,5
0
1
0
4
E
2
Drept financiar şi comercial
2
1
0
0
4
D
3
Evaluarea şi diagnosticarea agenţilor economici
2
1
0
0
4
D
P2
1
Elaborarea şi turnarea oţelurilor
2,5
0
1
0
4
E
2
Drept comercial
2
1
0
0
4
D
3
Evaluarea şi diagnosticarea agenţilor economici
2
1
0
0
4
D
P3
1
Elaborarea şi turnarea fontei
2,5
0
1
0
4
E
2
Drept financiar
2
1
0
0
4
D
3
Evaluarea şi diagnosticarea agenţilor economici
2
1
0
0
4
D
  Total
16
3
5,5
1,5
30
4E , 3D
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
8
Evaluarea riscurilor şi managementul securităţii în muncă
1
1
0
0
2
D
9
Ingineria valorii
1
1
0
0
2
D

*Obs. - se alege un singur pachet

SEMESTRUL 8 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
 
Discipline opţionale independente
           
I10
Pieţe de capital şi burse de valori
3
2
0
0
3
E
Comerţ electronic
3
2
0
0
3
E
Legislaţia agenţilor economici
3
2
0
0
3
E
I11
Controlul, comanda şi reglarea automată a parametrilor din industria chimică şi de materiale
3
0
2
0
3
E
Automatizări industriale
3
0
2
0
3
E
Coroziune şi protecţie anticorosivă
3
0
2
0
3
E
Discipline opţionale împachetate*
P4
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
5
E
5
Elaborarea şi turnarea aliajelor metalice II
4
0
3
2
4
E
P5
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
5
E
5
Elaborarea şi turnarea aliajelor neferoase
4
0
3
2
4
E
P6
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
5
E
5
Elaborarea şi procesarea oţelurilor aliate
4
0
3
2
4
E
  Total
14
4
6
2
30
4E
  Total ore/sem
26

*Obs. - se alege un singur pachet

Notă: Semestrul 8 are următoarea structură:
    - 7 săptămâni de activităţi didactice,
    - 2 săptămâni - sesiune de examinare,
    - 2 săptămâni - practică în vederea elaborării lucrării de licenţă,
    - 5 săptămâni - elaborarea lucrării de licenţă.


ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro