Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

SEMESTRUL 3 - anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Metode numerice
2
0
2
0
4
D
2
Grafică tehnică asistată de calculator
1
0
3
0
4
E
3
Termotehnică
2
1
1
0
4
E
4
Rezistenţa materialelor
2
2
1
0
5
E
5
Bazele managementului
2
2
0
0
5
E
6
Bazele marketingului
2
2
0
0
4
D
7
Comunicare
0
0
1
0
1
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
30 ore
2
C
Total
11
8
8
0
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Pedagogie II
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
1
0
1
0
2
D
2
2
0
2
0
4
D
3
2
1
2
0
5
E
4
2
1
2
0
5
E
5
2
0
1
1
5
E
6
Sisteme informatice în mamagement
2
0
2
0
4
E
7
1
1
0
0
2
D
8
0
1
0
0
1
D
9
30 ore
2
C
Total
12
4
10
1
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Didactica specialităţii
2
2
0
0
5
EADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro