Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

 
SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Managementul producţiei şi serviciilor
2
2
0
0
5
E
2
Finanţele întreprinderii
2
2
0
0
4
D
3
Mecanica fluidelor
2,5
1
1
0
5
E
4
Managementul aprovizionării şi desfacerii
2
1
0
0
3
E
5
Echipamente mecanice industriale
2
0
1
0
3
D
6
Practică
30 ore
2
C
Discipline opţionale independente
I1
Cercetări operaţionale
Managementul proiectelor
2
1,5
0
0
4
E
Comerţ electronic            
I2
Maşini unelte şi prelucrări mecanice
2,5
0
1
0,5
4
D
Organe de maşini 1            
Echipamente termice            
  Total
15
7,5
3
0,5
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică I
0
3
0
0
5
D
Discipline facultative opţionale
10.1
Tehnici de informare şi comunicare
1
2
0
0
4
D
10.2
Comunicare educaţională
1
2
0
0
4
D
10.3
Limbă străină
0
3
0
0
4
D
Obs. * Se alege câte o disciplină din seturile I1, I2

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Dreptul muncii şi al asigurărilor sociale
1,5
1
0
0
3
D
2
Managementul resurselor umane
2
1
0
0
3
E
3
Modelarea şi simularea sistemelor economice
2,5
0
1,5
0
4
E
4
Ingineria şi managementul mediului
2
0
1
0
3
D
5
Practică
30 ore
2
C
Discipline opţionale independente
I3
Modelarea parametrizată a produselor
2
0
2
0
5
D
Elemente de mecanica ruperii            
Modelare şi simulare în inginerie            
I4
Toleranţe şi control dimensional
2,5
0
1,5
0
5
E
Organe de maşini 2            
Maşini electrice            
I5
Proiectarea echipamentelor de lucru auxiliare
2,5
0
2
1
5
E
Ştanţe şi matriţe            
Agregate termice            
  Total
15
2
8
1
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică II
0
2
0
0
5
D
10
Evaluare finală - portofoliu didactic
0
1
0
0
1
E
Obs. * Se alege câte o disciplină din seturile I3,I4,I5

 
ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro