Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

 
SEMESTRUL 7 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
 
Discipline opţionale independente*
           
I6
Management financiar
2
1
0
0
4
E
Monedă, credit, bănci
2
1
0
0
4
E
Management strategic
2
1
0
0
4
E
I7
Tribologie
2
0
2
0
5
D
Dinamică şi vibraţii
2
0
2
0
5
D
Prelucrarea asistată a datelor
2
0
2
0
5
D
I8
Tehnologia fabricării şi reparării utilajelor
2,5
0
1,5
0
4
E
Tehnologia construcţiilor de maşini
2,5
0
1,5
0
4
E
Tehnologii de procesare a materialelor metalice
2,5
0
1,5
0
4
E
I9
Tratamente termice
2,5
0
1,5
0
4
E
Utilaje şi tehnologii de sudare
2,5
0
1,5
0
4
E
Utilajul şi tehnologia tratamentelor termice
2,5
0
1,5
0
4
E
Discipline opţionale împachetate**
P1
1
Sisteme CAD/CAM/CAE
2
0
2
1
5
E
2
Drept financiar şi comercial
2
1
0
0
4
D
3
Analiză şi diagnostic
2
1
0
0
4
D
P2
1
Proiectare asistată de calculator
2
0
2
1
5
E
2
Drept financiar şi comercial
2
1
0
0
4
D
3
Analiză şi diagnostic
2
1
0
0
4
D

P3

1
Design de produs
2
0
2
1
5
E
2
Drept financiar şi comercial
2
1
0
0
4
D
3
Ergonometrie
2
1
0
0
4
D
  Total
15
3
7
1
30
4E , 3D
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
8
Evaluarea riscurilor şi managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
1
1
0
0
2
D
9
Prelucrarea asistată a datelor experimentale
1
1
0
0
2
D

Obs. - se alege câte o disciplină din seturile I6, I7, I8, I9
- se alege un singur pachet dintre P1, P2, P3


SEMESTRUL 8 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
 
Discipline opţionale independente*
           
I10
Pieţe de capital şi burse de valori
4
3
0
0
4
E
Organizarea producţiei
4
3
0
0
4
E
Legislaţia agenţilor economici
4
3
0
0
4
E
I11
Roboţi industriali şi linii flexibile
4
0
2
0
3
E
Automatizări industriale
4
0
2
0
3
E
Controlul, comanda şi reglarea automată a parametrilor din industrie
4
0
2
0
3
E
Discipline opţionale împachetate**
P4
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
5
E
5
Mentenanţă
4
0
2
0
3
E
P5
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
5
E
5
Fiabilitate
4
0
2
0
3
E
P6
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
5
E
5
Ingineria şi protecţia suprafeţelor
4
0
2
0
3
E
  Total ore/sem
26
5
Elaborare lucrare de licenţă
15
7 săpt. x 26 ore
  Total
16
5
5
0
30
4E

Obs.
  * - se alege câte o disciplină din seturile I10, I11
  ** - se alege un singur pachet dintre P4, P5, P6
Notă: Semestrul 8 are următoarea structură:
  - 7 săptămâni de activităţi didactice,
  - 2 săptămâni - sesiune de examinare,
  - 2 săptămâni - practică în vederea elaborării lucrării de licenţă,
  - 5 săptămâni - elaborarea lucrării de licenţă.ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro