Plan de învăţământ


MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI


Domeniul : INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Specializarea : INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN INDUSTRIA DE MATERIALE




 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro