PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI
Domeniul : INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea : INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR MECANICE
Propunere de dispunere a disciplinelor pe semestre

SEMESTRUL 1 - anul I
Nr. Crt.
DISCIPLINA
Carac.discipl.*
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Analiza experimentală a tensiunilor şi deformaţiilor
DCA
2
0
1,5
0
7
E
2
Transmisii mecanice moderne
DA
2
0
1
1
8
E
3
Sustenabilitatea sistemelor industriale
DCA
2
1,5
0
0
8
E
Discipline opţionale independente I1
4
Metoda elementului finit în inginerie. Baze matematice
DA
2
0
1
0
7
D
Metode stohastice şi statistică aplicată
DA
           
Total
8
1,5
3,5
1
30
3E, 1D
Total ore/săpt.
14

 

SEMESTRUL 2 – anul I
Nr crt.
DISCIPLINA
Caract.discipl.
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
Metoda elementului finit. Aplicaţii în ingineria mecanică
DCA
2
0
0,5
1
8
E
2
Ingineria şi managementul integrat al mediului în activităţi industriale
DS
2
2
0
0
8
E
3
Aplicaţii CAD/CAM/CAE
DCA
2
0
0,5
1
7
E
Discipline opţionale independente I2
4
Dinamica sistemelor mecanice şi analiza vibraţiilor
DA
2
0
0
1
7
D
Metode actuale de proiectare şi execuţie a asamblărilor
DS
           
Total
8
2
1
3
30
3E, 1D
Total ore/săpt.
14

*Caracterul disciplinei
DA - de aprofundare;
DS - de sinteză;
DCA - de cunoaştere avansată.ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro