PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI
Domeniul : INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea : INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR MECANICE
Propunere de dispunere a disciplinelor pe semestre

SEMESTRUL 3- anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
Carac.discipl.*
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Fiabilitate şi mentenabilitatea sistemelor
DCA
2
0
2
0
8
E
2
Metode de optimizare asistată de calculator în ingineria mecanică
DCA
2
0
0
1
7
E
3
Management economico-financiar
DA
2
1
0
0
7
D
Discipline opţionale independente I3
4
Managementul asimilării produselor noi
DS
2
1
0
1
8
E
Ingineria şi managementul inovării
DS
           
Total
8,0
2
2,0
2,0
30
3E, 1D
Total ore/săpt.
14

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA

Caract.

discipl.

C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie.
14 ore x 7 săptămâni
15
D
2
Elaborarea lucrării de disertaţie
14 ore x 7 săptămâni
15
E
Total ore/săpt.
14
30
1 E, 1D

*Caracterul disciplinei
DA - de aprofundare;
DS - de sinteză;
DCA - de cunoaştere avansată.ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro