PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI
Domeniul : INGINERIA MECANICĂ
Specializarea : METODE ŞI MIJLOACE AVANSATE ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR MECANICE
Propunere de dispunere a disciplinelor pe semestre

SEMESTRUL 1 - anul I
Nr. Crt.
DISCIPLINA
Carac.discipl.*
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Metoda elementului finit în inginerie
1,5
1
0
0
6
E
2
Aplicaţii CAD - modelarea şi simularea sistemelor mecanice
2
0
1,5
1
11
EP
3
Transmisii mecanice moderne
1,5
0
0
1
7
EP
4
Analiza experimentală a tensiunilordeformaţiilor
1,5
0
1
0
6
E
Total
6,5
1
2,5
2
30
2E, 2EP
Total ore/săpt.
12

 

SEMESTRUL 2 – anul I
Nr crt.
DISCIPLINA
Caract.discipl.
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
1,5
0
1
0
6
E
2
2
0
1,5
1
11
EP
3
1,5
0
0
1
6
EP
4
1,5
0
1
0
7
E
Total
6,5
0
3,5
2
30
2E, 2EP
Total ore/săpt.
12

*Caracterul disciplinei
DA - de aprofundare;
DS - de sinteză;
DCA - de cunoaştere avansată.ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro