PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI
Domeniul : INGINERIA MECANICĂ
Specializarea : METODE ŞI MIJLOACE AVANSATE ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR MECANICE
Propunere de dispunere a disciplinelor pe semestre

SEMESTRUL 3- anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
Carac.discipl.*
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Disponibilitatea entităţ
ilor industriale
2
0
1
0,5
7
EP
2
Metode de optimizare asistată de calculator în ingineria mecanică
1,5
0
1
1
8
EP
3
Modelarea şi simularea sistemelor de producţie
1,5
0
1
0
7
E
4
Managementul asimilării produselor noi
1,5
0
0
1
8
E
Total
6,5
0
3
2,5
30
2E, 2EP
Total ore/săpt.
12

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA

Caract.

discipl.

C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
Elaborarea proiectului de disertaţie
30
Total ore/săpt.

*Caracterul disciplinei
DA - de aprofundare;
DS - de sinteză;
DCA - de cunoaştere avansată.ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro