Plan de învăţământ


MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI


Domeniul : INGINERIA MATERIALELOR

Specializarea : PROCEDEE AVANSATE DE PROCESARE A MATERIALELOR METALICE
 

 

 

 

 

 

 

 

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro