Practica studenţilor la Facultatea de Inginerie Hunedoara

Conform Legii nr. 258 din 19/07/2007 privind practica studenţilor, Facultatea de Inginerie Hunedoara permite efectuarea activităţii de practică în următoarele variante:
  • la parteneri de practică pe baza convenţiilor de colaborare semnate de oraganizatori şi partenerii de practică sau la parteneri de practică aleşi de studenţi - în conformitate cu portofoliul de practică specific;
  • în cadrul facultăţii, în departamentele şi laboratoarele existente, în conformitate cu portofoliul de practică.
Activitatea de practică este prevăzută în planul de învăţământ al specializărilor facultăţii. Ea este corelată cu ansamblul planului de învăţământ, conform portofoliului de practică specific anilor de studiu II şi III.

Lista cu cadrele didactice coordonatoare de grupe de practică Anul 2018-2019

Nr.Crt. Grupa Cadru didactic coordonator
1 II IEC Conf. dr. ing. Iagăr Angela,
Şef. lucr. dr. Rusu Stela
2 II IIND Şef. lucr. dr. Osaci Mihaela,
S.l. dr. Anca Iordan
3 III IEC S.l. dr. ing. Gherman Lucian,
S.l.. dr. Popa Mihaela
4 III IIND Şef. lucr.dr. Berdie Adela,
s.l. dr. ing. Cuntan Corina
5 II IMAN Şef lucr.dr.ing. Flori Mihaela
6 II AR ŞŞef lucr.dr.ing. Mihuț Gabriela,
Asist.dr.ing. Miloștean Daniela
7 II IVD Asist.dr.ing Şerban Sorina
8 III IEMAT Şef lucr.dr.ing Popa Erika
9 III AR Asist.dr.ing Şerban Sorina
drd.ing .Birtok - Băneasă Corneliu
10 III IVD Asist.dr.ing Miloștean Daniela

ANUNȚURI

Detalii referitoare la activitatea de practică pentru ficare an şi specializareADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro