Simpozion Științific Studențesc, 17-18 Mai 2024

HD-54-STUD 

FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

DESCRIERE GENERALA

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC este o manifestare de tradiţie, organizată de Facultatea de Inginerie din Hunedoara și Universitatea Politehnica Timișoara. Această manifestare se desfăşoară pe durata a două zile şi reprezintă un prilej de intensificare şi extindere a relaţiilor de colaborare ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara cu alte unităţi de învăţământ superior din ţară, precum şi o ocazie de a testa calitatea şi nivelul actului educaţional asigurat studenţilor.

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA a demonstrat consecvenţă, tradiţie şi experienţă în organizarea unor manifestări tehnico-ştiinţifice, la nivel studenţesc, didactic, ştiinţific şi academic. Experienţa noastră în domeniul organizării de manifestări tehnico-ştiinţifice, precum şi a manifestărilor organizate în anii trecuţi, demonstrează un nivel şi un standard înalt de calitate, benefic atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice, coordonatoare ale activităţilor sau simpli participanţi.

La manifestare vor participa reprezentanţi ai Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, ai altor facultăţi din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, precum şi studenţi ai unor instituţii de învăţământ superior din ţară. Comunicarea are ca scop valorificarea cunoştinţelor şi preocupărilor în domeniul ingineriei şi managementului şi totodată constituie un mod de afirmare in evoluţia profesională a studentului.

Începând cu prima ediţie, în cadrul unei ceremonii festive, se acordă diplome de participare tuturor studenţilor care au susţinut comunicări iar la fiecare sectiune se face premierea celor mai bune lucrari prezentate.

SCOPURILE MANIFESTĂRII

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC organizat la FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA, vizează dezvoltarea direcţiilor de cercetare incluse în secţiunile manifestării, atingerea unor noi nivele de cunoaştere, atât la nivel studenţesc cât şi la nivel didactic. Astfel este o manifestare venită în sprijinul activităţilor studenţeşti şi universitare, care îşi propune să însemne următoarele:

 • o şansă în plus pentru deschiderea spre alte centre universitare, proiecte de colaborare pentru studenţi şi cadre deopotrivă;
 • o manifestare în care studenţii îşi pot expune realizările în domeniile în care performează;
 • integrarea într-un circuit de colaborări studenţeşti între centrele universitare din ţară, care promovează întâlnirea între studenţi şi dezvoltarea unor relaţii profesionale, culturale, sportive şi interpersonale;
 • stimularea creativităţii, a expunerii potenţialului acumulat în anii studenţiei, a dezvoltării capacităţii de expunere a părerilor şi ideilor într-un cadru organizat.


OBIECTIVELE MANIFESTĂRII

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC îşi propune următoarele obiective:

 • integrarea într-un circuit de colaborări studenţeşti între centrele universitare din ţară;
 • deschiderea spre alte centre universitare, dezvoltarea a noi direcţii de cercetare şi proiecte de colaborare;
 • stimularea creativităţii studenţilor şi a interesului pentru învăţare;
 • expunerea realizărilor studenţeşti în domeniile în care studiază acum, şi în domeniul în care sunt pregătiţi să evalueze pe viitor;
 • să promoveze rezultatele cercetărilor şi pe studenţii centrelor universitare;
 • să identifice noi teme de cercetare şi noi direcţii de cercetare adaptate nevoilor economiei, industriei şi învăţământului românesc;
 • să pregătească extinderea manifestării la nivel naţional şi să realizeze cadrul adecvat şi pentru participarea centrelor universitare membre sau nemembre ale Comunităţii Europene.


Eveniment susținut de:

 Consiliul Judetean Hunedoara

Hunedoara County Council

Primaria Municipiului Hunedoara

primaria hd

 Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) - sucursala Hunedoara

lOGO agir

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CCOC nou

 SC Memory SRL

sigla memory

Parteneri media:

 Refresh BigFM page 001

Antena3

Eveniment organizat de:

Universitatea Politehnica Timisoara

LogoUPT2

Facultatea de Inginerie Hunedoara

sigla fih varianta

Liga Studenților din Facultatea de Inginerie Hunedoara

LSH Logo noBG