Simpozion Științific Studențesc, 21 Mai 2021 On-line

HD-51-STUD 

FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

SECȚIUNEA: ST01 INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ 

1. MODELAREA GENERATORULUI SINCRON CU MAGNEȚI PERMANENȚI CONECTAT LA SARCINĂ

AUTOR: ICHIM-BURLACU CĂTĂLIN
COORDONATORI: PROF. DR. ING. PĂNOIU MANUELA, AS. ING. RAȚ CEZARA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


2. ELECTRICAL CIRCUITS FOR A FINGER PRINT

AUTOR: POMIAN AMALIA
COORDONATOR: S.L.DR.ING. CORNELIA-VICTORIA ANGHEL DRUGĂRIN
Facultatea de Inginerie Reşiţa, Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca


3. METODE DE OPTIMIZARE APLICATE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI DE PRODUCŢIE ÎNTR-O FABRICĂ DE CABLAJE AUTO

AUTOR: NEGRU DANIELA
COORDONATOR: CONF. DR. BISTRIAN DIANA ALINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara

4. CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA UNEI CASE INTELIGENTE

AUTORI: CHIRIȚESCU ORLANDO ALEX, CĂTA IONELA
COORDONATORI: CONF. DR. ING. SAMOILA LILIANA, CONF. DR. ING. UȚU ILIE
Facultatea IME/Universitatea din Petroşani


5. STUDIU DE CAZ PRIVIND PROBLEMATICA SURSELOR REGENERABILE ŞI A PROSUMATORILOR PE PIAŢA DE ENERGIE

AUTORI: TAUTAN ANDREI, GONCEAR RADU, VRABIE ANA, SZFURA CLAUDIU
COORDONATOR: CONF. UNIV. DR. ING. DZITAC SIMONA
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial/Universitatea din Oradea


 6. COMANDA CU AUTOMATUL PROGRAMABIL A UNUI SISTEM DE TREI BENZI TRANSPORTOARE

AUTOR: MURARIU VALENTIN
COORDONATORI: CONF. DR. ING. POPA GABRIEL NICOLAE, ȘEF LUCR.DR.ING. DINIȘ CORINA MARIA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


7. ANALIZA TRACKERELOR PENTRU ORIENTAREA AUTOMATĂ A PANOURILOR FOTOVOLTAICE

AUTOR: TODESCU MIHAI
COORDONATORI: CONF. DR. ING. POPA GABRIEL NICOLAE, ȘEF LUCR.DR.ING. DINIȘ CORINA MARIA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 SECȚIUNEA: ST-02 AUTOMATIZĂRI ŞI CALCULATOARE

 

1. MODELE MATEMATICE DE REGRESIE APLICATE LA OPTIMIZAREA FUNCŢIONĂRII PANOURILOR FOTOVOLTAICE

AUTOR: ICHIM-BURLACU CATALIN
COORDONATORI: CONF.DR. BISTRIAN DIANA ALINA, AS. ING. RAŢ CEZARA-LILIANA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


2.ARDUINO PROGRAM FOR FINGER PRINT

AUTOR: POMIAN AMALIA
COORDONATOR: S.L.DR.ING. CORNELIA-VICTORIA ANGHEL DRUGĂRIN
Facultatea de Inginerie Reşiţa Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca


3. MAȘINI VIRTUALE PE UN RASPBERRY PI

AUTOR: CHEREGI ADRIAN
COORDONATORI: CONF. UNIV. DR. ING. DZIȚAC SIMONA, ŞEF LUCR. DR. URSU MIRCEA-PETRU
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației


 4. APARAT PENTRU MĂSURAREA GAZELOR ȘI A CALITĂȚII AERULUI

AUTOR: POPA ADRIAN GABRIEL
COORDONATOR: CONF. DR. ING. POPA GABRIEL NICOLAE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 5. APLICAȚIE DE GESTIUNE A UNUI MAGAZIN DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII ÎN JAVA

AUTOR: ICHIM-BURLACU CĂTĂLIN
COORDONATOR: ASIST. DR. ING. GHIORMEZ LOREDANA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 6. BRAȚ ROBOTIC CU 4 GRADE DE LIBERTATE

AUTOR: BUDA ALIN IONUT
COORDONATOR: DR. ING. MANUELA PANOIU
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


SECȚIUNEA: ST-03 INGINERIA AUTOVEHICULELOR ŞI MECANICĂ APLICATĂ:

  1. MODELAREA SI ANALIZAREA INFLUENTEI FANTELOR DE AERISIRE ASUPRA TEMPERATURII ANSAMBLULUI DE FRANARE

AUTOR: PREDA COSMIN, BLEOTU ROBERT-MARIAN1
COORDONATOR: CONF. DR. ING. PINCA-BRETOTEAN CAMELIA2
Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu1Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara2


 2. POSIBILITĂȚI DE ANALIZĂ A TENSIUNILOR ȘI DEFORMAȚIILOR ÎNTR-UN ELEMENT DE REZISTENȚĂ SUPUS UNEI SOLICITĂRI COMPUSE, UTILIZÂND SOFTWARE EDUCAȚIONAL. STUDIU DE CAZ

AUTOR: ALIC DANIELA-DELIA
COORDONATOR: CONF. DR. ING. CIOATĂ VASILE GEORGE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 3. STAND DIDACTIC CP4

AUTORI: IONIȚĂ TUDOR DINU, DINCA NICOLETA GEORGIANA, IORDACHI GABRIEL DANIEL
COORDONATORI: ȘEF LUCRĂRI DR.ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, ȘEF LUCRĂRI DR.ING. BUDIUL BERGHIAN ADINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 4. ANALIZA DINAMICĂ A CARACTERISTICILOR DE AMORTIZARE PENTRU UN AMORTIZOR HIDRAULIC

AUTORI: BLEOTU ROBERT-MARIAN1, PREDA COSMIN2
COORDONATOR: CONF. DR. ING. PINCA-BRETOTEAN CAMELIA2
1 Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu,
2 Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


5. PROIECTAREA UNEI BIELE PENTRU UN MOTOR DIESEL

AUTORI: PAVEL ANDREI IONUT, FARCAS PAUL-ADRIAN
COORDONATOR: SEF LUCRARI DR. ING. RATIU SORIN AUREL
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


6. EFICENTIZAREA CIRCULAȚIEI AERULUI LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI MOTOR

AUTOR: TIBERIU EUGEN IGELSKY
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, ŞEF LUCR. DR. ING. BUDIUL BERGHIAN ADINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


7. ADAPTIVE EXHAUST COVER ABYC

AUTORI: MARINUT GABRIEL PAUL, GOLCEA JULIA DAIANA, SAPTA DORU IOAN, OBRENOVICI LANIVIA IOANA
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, ŞEF LUCR. DR. ING. BUDIUL BERGHIAN ADINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 8. STABILIREA DEFECTELOR POSIBILE A SISTEMULUI DE APRINDERE

AUTORI: PITUT CORNEL, STRUGARU DRAGOS
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, ŞEF LUCR. DR. ING. BUDIUL BERGHIAN ADINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


9. RECONDIȚIONARE ȘI VOPSIRE FORD PUMA AIR BY CORNELIU

AUTORI: STOIANOV ALIN IOAN, MANIU PAULA
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, ŞEF LUCR. DR. ING. BUDIUL BERGHIAN ADINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


10. ANTIK ENERGY TREE

AUTORI: SAPTA DORU IOAN, OBRENOVICI LAVINIA IOANA, MARINUȚ GABRIEL PAUL, GOLCEA JULIA DAIANA
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, ŞEF LUCR. DR. ING. BUDIUL BERGHIAN ADINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


  11. STAND EXPERIMENTAL PENTRU STUDIUL PANOURILOR SOLARE UTILIZATE ÎN PROPULSIA ALTERNATIVĂ A AUTOVEHICULELOR

AUTOR: GHIȘOIU ROBERT-VALENTIN
COORDONATOR: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


12. PROIECT OFF-R0AD SUZUKI GRAND VITARA

AUTORI: HENȚIU LUCIAN, MĂGDUȚ RĂZVAN
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, ŞEF LUCR. DR. ING. BUDIUL BERGHIAN ADINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


13. STAND EXPERIMENTAL PENTRU STUDIUL MUȘCHILOR PNEUMATICI - PROIECTARE ȘI UTILIZARE

AUTOR: TILIBAȘA NICOLAE - DUMITRU
COORDONATORI: CONF.DR.ING.EC. ALEXA VASILE, CONF. DR. ING. CIOATĂ VASILE GEORGE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 14. DISPOZITIV TEHNOLOGIC ACȚIONAT PNEUMATIC PENTRU PRELUCRAREA PRIN GĂURIRE A BIELEI

AUTOR: CLOȚĂ MADĂLINA - TATIANA
COORDONATOR: CONF. DR. ING. CIOATĂ VASILE GEORGE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


15. PROIECTAREA MECANISMULUI DE FRÂNARE CU SOFTWARE CAD-CAE

AUTORI: MARIAN ADRIAN-NICHOLAS, SUCIONI ANDREI
COORDONATOR: CONF. DR. ING. CIOATĂ VASILE GEORGE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


SECȚIUNEA: ST-04 ŞTIINŢA MATERIALELOR, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:

1. RECICLAREA MASELOR PLASTICE ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE

AUTOR: CHIVU IULIAN COSMIN
COORDONATOR: PROF.DR.ING. ANA SOCALICI
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 2. DEPOZITAREA SUSTENABILĂ A DEȘEURILOR RADIOACTIVE ÎN ROMÂNIA

AUTOR: FĂRCEAN IOANA-LUCICA
COORDONATOR: CONF.DR.ING. ARDELEAN ERIKA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 3. MANAGEMENTUL DESEURILOR REZULTATE INTR-UN SERVICE AUTO

AUTOR: GHEORGHESC NICOLETA LARISA
COORDONATORI: CONF.DR.ING. ERIKA ARDELEAN, CONF.DR.ING. MARIUS ARDELEAN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


  4. APLICAREA PRINCIPIILOR ECONOMIEI ALBASTRE ÎN RECICLAREA ULEIULUI UZAT

AUTORI: AXINE BIANCA VALENTINA ( LOVASZ ), SIMO IRINA MONICA ( RUS )
COORDONATOR: CONF.DR. ING. ERIKA ARDELEAN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


5. POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE A BATERIILOR LI-ION/LCO UZATE

AUTORI: CRISAN ANIELA, MUNTEAN PAUL, BIRTOK EUGEN
COORDONATOR: PROF.DR.ING. ANA SOCALICI
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


6. RECICLAREA HÂRTIEI ȘI CARTONULUI, EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN RÂNDUL COPIILOR

AUTOR: BAZGA (PAVĂL) MARIA
COORDONATORI: CONF.DR.ING.ARDELEAN ERIKA, CONF.DR.ING.ARDELEAN MARIUS
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


7. STUDIU PRIVIND METODELE DE OBTINERE A POLICLORURII DE VINIL

AUTOR: POPA ANA MARIA
COORDONATOR: SEF LUCRARI DR.ING. BENEA MARIA LAURA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timisoara


8. EFECTELE EMISIILOR AUTOVEHICULELOR ASUPRA MEDIULUI INCONJURĂTOR

AUTOR: PETRUSEL GIANINA
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, PROF. DR. ING. SOCALICI ANA-VIRGINIA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


9. ANALIZA CALITĂȚII APEI LA STAȚIA DE TRATARE A MUNICIULUI HUNEDOARA

AUTORI: RIF RALUCA, SITA LUCIAN TIBERIU
COORDONATORI: ŞEF LUCR. DR. ING. BIRTOK BANEASA CORNELIU, PROF. DR. ING. SOCALICI ANA-VIRGINIA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


10.EVALUAREA IMISIILOR DE PARTICULE SOLIDE PROVENITE DE LA FABRICAREA CIMENTULUI

AUTOR: POLGAR ERVIN
COORDONATOR: ŞEF LUCR. DR. ING. FLORI MIHAELA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 11.SOLUŢII ŞI ABORDĂRI ÎN RECICLAREA AUTOVEHICULELOR SCOASE DIN UZ

AUTOR: STUD. MIHOC MADALINA
COORDONATOR: CONF. DR. ING. KISS IMRE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 12.TIGLA CERAMICA – O SCURTA ISTORIE

AUTOR: GERGELY IOANA–ALINA
COORDONATORI: CONF. DR. ING. KISS IMRE, S.L. DR.ING. SERBAN SORINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


13.AMBALAJELE DIN FIBRĂ MODELATĂ – CELE MAI BUNE SOLUTII DE AMBALARE PENTRU OUA

AUTOR: IACOB LAVINIA–ELENA
COORDONATORI: CONF. DR. ING. KISS IMRE, S.L. DR.ING. SERBAN SORINA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


14.SOLUŢII ŞI ABORDĂRI ÎN TRATAREA APELOR REZIDUALE

AUTOR: LUCA DARIUS–GABRIEL
COORDONATOR: CONF. DR. ING. KISS IMRE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


15.SEMICONDUCTOARELE SI INDUSTRIA AUTO

AUTOR: BELEA MIHAIELA–IONELA
COORDONATOR: CONF. DR. ING. KISS IMRE
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 SECȚIUNEA: SE-05 ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ŞTIINŢE FUNDAMENTALE:

1. IMPACTUL RECRUTĂRII RESURSELOR UMANE ÎN PERIOADA COVID-19

AUTOR: PRICOPI ANAMARIA-ALINA
COORDONATOR: LECT.UNIV.DR.EC. BENEA MARIUS CĂLIN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 2. CUM A ACCELERAT CRIZA SANITARĂ ADOPTAREA TEHNOLOGIEI ÎN PROCESELE DE RESURSE UMANE

AUTOR: ȘIPOȘ IULIA MARIA
COORDONATOR: LECT.UNIV.DR.EC. BENEA MARIUS CĂLIN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 3. SISTEMUL LOGISTIC PE EXEMPLU KAUFLAND ROMANIA

AUTOR: DĂOGARIU LAURA-ELENA
COORDONATOR: LECT.UNIV.DR.EC.BENEA MARIUS
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


4. MANAGEMENTUL MODERN AL FORȚEI DE VÂNZARE. STUDIU DE CAZ: COCA COLA

AUTOR: SERBAN PATRICIA
COORDONATOR: LECT.UNIV.DR.EC.BENEA MARIUS
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 5. IMPLEMENTAREA MARKETINGULUI DIGITAL ÎN STRATEGIA DE PROMOVARE A FACULTĂȚII DE INGINERIE HUNEDOARA

AUTOR: ARMIONI MIRUNA DIANA
COORDONATOR: LECT.UNIV.DR.EC.BENEA MARIUS
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 6. IMPACTUL PANDEMIEI COVID 19 ASUPRA LANTURILOR DE APROVIZIONARE

AUTOR: CRISTOFAN ANDREEA ANCUTA
COORDONATOR: LECT.UNIV.DR.EC. BENEA MARIUS
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


7. MINCIUNI LA INTERVIUL DE ANGAJARE

AUTOR: BISTRIAN MADALINA BIANCA
COORDONATOR: LECT. UNIV. DR. EC. BENEA MARIUS CALIN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 8. MIX-UL DE MARKETING AL COMPANIEI DANONE

AUTOR: GHEORGHESC NICOLETA LARISA
COORDONATOR: LECT. UNIV. DR. EC. BENEA MARIUS CALIN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 9. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ROMÂN DE PRODUSE MARCA H&M

AUTORI: ȘIMO IRINA MONICA, AXINE BIANCA VALENTINA
COORDONATOR: LECT.UNIV. DR.EC. BENEA MARIUS CALIN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 10. REZOLVAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE CU AJUTORUL MODELELOR DE REGRESIE PENTRU ACHIZIŢIONAREA UNUI TELEVIZOR

AUTOR: ALBA ADELINA
COORDONATOR: CONF.DR. DIANA ALINA BISTRIAN
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


11. EVOLUŢIA PREŢULUI. MODELUL MATEMATIC

AUTOR: RĂDUȚIU RUSALINA
COORDONATOR: LECTOR. DR. STOICA DIANA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timişoara


 12. APLICAȚII ALE INTEGRALELOR ȘI A PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR ÎN DETERMINAREA UNOR ARII COMPLEXE

AUTOR: MINDA IULIA ALEXANDRA
COORDONATORI: Ș.L. DR. ING. COJOCARU VASILE, LECT. DR. MINDA ANDREA AMALIA
Facultatea de Inginerie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca


 13. OPTIMIZĂRI UTILIZATE ÎN JOCURILE VIDEO PENTRU A ÎNLESNI UTILIZAREA EFICIENTĂ A ACESTORA

AUTOR: BARA SEBASTIAN
COORDONATOR: LECT. DR. MINDA ANDREA AMALIA
Facultatea de Inginerie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca


SECȚIUNEA: SI-06 MULTIDISCIPLINAR - cu suținere în limba engleză:

 

1. RECYCLING OF USED ENGINE OIL FILTERS: A REVIEW

AUTOR: ARMIONI MIRUNA DIANA
COORDONATOR: CONF.DR.ING. RAȚIU SORIN AUREL
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


2. THE LONG-TERM VALUE OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

AUTHOR: MAKSYM BESEDIN1
COORDINATOR: LECT.UNIV.DR.EC. BENEA MARIUS CĂLIN2
1 Faculty of Technical Systems and Energy Efficient Technologies, Sumy State University, Ucraina
2 Faculty of Engineering Hunedoara, Politehnica University Timisoara


 SECȚIUNEA: ST-07 MULTIDISCIPLINAR - din domeniile de specialitate ale Şcolilor Doctorale:

  1. INCLUZIUNI NEMETALICE ÎN SEMIFABRICATELE DE OȚEL DESTINATE INDUSTRIEI AUTO

AUTORI: POENARU IULIA-OLIVIA, POPA ALINA MARIA
COORDONATOR: PROF. DR. ING. SOCALICI ANA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 2. SIMULAREA PROCESULUI DE SOLIDIFICARE A SABOȚILOR DE FRÂNA DIN FONTĂ FOSFOROASĂ

AUTOR: BUCUR FLAVIUS
COORDONATOR: PROF.DR.ING. ANA SOCALICI
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara


 3. PROIECTAREA UNUI STAND PENTRU TESTAREA CAPACITĂŢII PORTANTE A RAMPELOR DE ANDOCARE

AUTOR: CIOROAGĂ BOGDAN – DOREL
COORDONATOR: PROF. DR. ING. SOCALICI ANA VIRGINIA
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timisoara


Eveniment susținut de:

 Consiliul Judetean Hunedoara

Hunedoara County Council

Primaria Municipiului Hunedoara

primaria hd

 Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) - sucursala Hunedoara

lOGO agir

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

CCOC

 SC Memory SRL

sigla memory

Parteneri media:

 Refresh BigFM page 001

Antena3

Eveniment organizat de:

Universitatea Politehnica Timisoara

LogoUPT2

Facultatea de Inginerie Hunedoara

sigla fih varianta

Liga Studenților din Facultatea de Inginerie Hunedoara

logo LSH