Home | Organizatori | Descriere generală | Ediţii precedente | Scop | Obiective

Activităţi propuse | Secţiuni | Comitet organizare | Program simpozion

 Condiţii participare | �nregistrare participanţi | Condiţii tehno-redactare | Date contact   

EDIŢII PRECEDENTE (ordine cronologică)

ediţia a I - a aniversară: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „35 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”,  20 21 mai 2005

�ncep�nd cu anul 2005, un grup de cadre didactice universitare de la FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA, �mpreună cu Liga Studenţilor, propune re�nnodarea unei vechi tradiţii universitare şi organizează un SIMPOZION Ştiinţific StudenţeSC, aniversar, cu ocazia �mplinirii a 35 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN. Evenimentul inspiră sigla manifestării, HD-35-STUD, care focalizează �ntr-un tot unitar locul desfăşurării, evenimentul elogiat şi tipul manifestării, dorindu-se �n acelaşi timp un eveniment care să perpetueze colaborările la toate nivele universitare. Prima ediţie a fost organizată �n perioada 20 – 21 mai 2005, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-35-STUD

Program Simpozion HD-35-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a II-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „36 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, 19 20 mai 2006

Succesul de care s-a bucurat mişcarea studenţească a determinat organizatorii, ca �n anul 2006 să propună a doua ediţie a  SIMPOZIONULui Ştiinţific StudenţeSC „36 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, sub sigla HD-36-STUD, dorindu-se o continuare logică a intenţiilor serioase ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara.  A doua ediţie a fost organizată �n perioada 19 – 20 mai 2006, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-36-STUD

Program Simpozion HD-36-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a III-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „37 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, 18 19 mai 2007

Impactul pozitiv �nregistrat �n r�ndul studenţilor participanţi, precum şi �n al cadrelor didactice coordonatoare ale activităţilor studenţeşti, prezente �ntr-un număr semnificativ la primele două ediţii ale Sesiunii, a determinat organizatorii să se implice activ �n permanentizarea evenimentului şi a  organizat �n perioada 18 – 19 mai 2007, SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC HD-37-STUD – „37 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, la a treia ediţie, care a dat o nouă anvergură acestei manifestări.

Invitaţie Simpozion HD-37-STUD

Program Simpozion HD-37-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a IV-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „38 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, 23 24 mai 2008

Ediţia a IV-a a manifestării studenţeşti hunedorene, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-38-STUD – „38 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, s-a organizat �n perioada 23 – 24 mai 2008, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-38-STUD

Program Simpozion HD-39-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a V-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „39 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, 22 23 mai 2009

�n anul 2009, s-a desfăşurat ediţia a V-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-39-STUD – „39 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN” care şi-a dorit (şi a reuşit �n mare parte) implicarea mai multor centre universitare din ţară, pregătind condiţii pentru o deschidere europeană, prin invitarea la participare a unor centre universitare regionale sau/şi aparţin�nd Comunităţii Europene. Ediţia a V-a s-a organizat �n perioada 22 – 23 mai 2009, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-39-STUD

Program Simpozion HD-39-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a VI-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „40 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, 21 22 mai 2010

�n anul 2010 s-a desfăşurat ediţia a VI-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-40-STUD – „40 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”. Ediţia a VI-a s-a organizat �n perioada 21 – 22 mai 2010, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-40-STUD

Program Simpozion HD-40-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a VII-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC – „41 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, 20 21 mai 2011

�n anul 2011 s-a desfăşurat ediţia a VII-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-41-STUD – „41 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”, care s-a organizat �n perioada 20 – 21 mai 2011, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-41-STUD

Program Simpozion HD-41-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a VIII-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „42 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”,  18 19 mai 2012

�n anul 2012 s-a desfăşurat ediţia a VIII-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-42-STUD, ocazionat de cei 42 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN", care s-a organizat �n perioada 18 19 mai 2012, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-42-STUD

Program Simpozion HD-42-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a IX-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „43 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”,  24 25 mai 2013

�n anul 2013 s-a desfăşurat ediţia a IX-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-43-STUD, ocazionat de cei 43 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN", care s-a organizat �n perioada 24 – 25 mai 2013, la Hunedoara.

Invitaţie Simpozion HD-43-STUD

Program Simpozion HD-43-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a X-a - aniversară: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „44 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”,  23 24 mai 2014

�n anul 2014 s-a desfăşurat ediţia a X-a a manifestării studenţeşti, sub egida SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-44-STUD, ocazionat de cei 44 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN", care s-a organizat �n perioada 23 – 24 mai 2014, la Hunedoara. Cadrul organizării acestei ediţii a fost unul aniversar!

Invitaţie Simpozion HD-44-STUD

Program Simpozion HD-44-STUD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ediţia a XI-a: SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC „45 de ani

de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN”,  22 23 mai 2015

Cunosc�nd preocupările studenţilor �n domeniul ştiinţelor inginereşti şi economice, avem onoarea de a vă invita să participaţi la SIMPOZIONUL Ştiinţific StudenţeSC – HD-45-STUD, ocazionat de cei 45 de ani de �nvăţăm�nt superior HunedoREAN, aflat la ediţia a XI-a. Manifestarea se desfăşoară �ntre 22 23 mai 2015, la Hunedoara.

 Invitaţie Simpozion HD-45-STUD

Program Simpozion HD-45-STUD

Copyright � 2005-2016 Facultatea de Inginerie Hunedoara. All rights reserved. Designed by FIH team (ARK grup)