Universitatea Politehnica Timișoara - Facultatea de Inginerie din Hunedoara, organizează în campusul Facultății de Inginerie din Hunedoara prima ediție a concursului ”ANTON SAIMAC”, manifestare dedicată dezvoltării gândirii creative a elevilor în domeniile tehnico-științific și digital.

 

Data desfășurării: sâmbătă, 9 aprilie 2022.

Atât festivitatea de deschidere, probele specifice fiecărei secțiuni cât și închiderea evenimentului vor avea loc în aceeași zi.

Înregistrarea participanților se face pe această pagină:

Pagină înregistrare (click aici)

Concursul va avea cinci secțiuni:

  • Robotică și noi tehnologii
  • Informatică
  • Electrotehnică și electronică aplicată
  • Inginerie auto
  • Economie și sustenabilitate

Materiale informative

 
 

Copyright © 2021 adminFIH