PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE

SEMESTRUL 3- anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Matematici asistate de calculator
2
0
2
0
4
D
2
Grafică tehnică asistată de calculator
1
0
2
0
4
D
3
Termotehnică
2
1
2
0
5
E
4
Rezistenţa materialelor 1
2
2
1
0
5
E
5
Mecanică 1
2
1
0,5
0
3
E
6
Mecanisme
2,5
0
1
1
5
E
7
Comunicare
0
0
1
0
1
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
2
C
Total
11,5
5
9,5
1
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10 Pedagogie II
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
1
0
1
0
2
D
2
2
0
1
0
3
D
3
2
1
1,5
0
5
E
4
2
2
1
0
5
E
5
2
0
1,5
0
4
E
6
1
0
3
2
6
E
7
1
1
0
0
2
D
8
0
1
0
0
1
D
9
2
C
Total
11
5
9
2
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Didactica specialităţii
2
2
0
0
5
E

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro