Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE

SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Management
1
1
0
0
2
D
2
Organe de maşini 1
2,5
0
1
0,5
5
E
3
Maşini şi acţionări hidropneumatice 2
2
0
1
1
5
E
4
Maşini unelte şi prelucrări mecanice
2,5
0
1,5
1
5
E
5
Toleranţe şi control dimensional
2,5
1,5
1
0
5
E
Discipline opţionale
I1
Tribologie
2
0
1
0
3
D
Combustibili şi lubrifianţi
2
0
1
0
3
D
Transmisii hidrodinamice
2
0
1
0
3
D
I2
Bazele ingineriei autovehiculelor
2
0
1
0
3
D
Bazele cercetării experimentale
2
0
1
0
3
D
Software industrial
2
0
1
0
3
D
8
Practica
2
C
  Total
14,5
2,5
6,5
2,5
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
  Discipline facultative
9
Practică pedagogică I
0
3
0
0
5
EP

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Marketing
1
1
0
0
2
D
2
Echipamentul electric şi electronic al AR
2,5
0
1
0
3
D
3
Organe de maşini 2
2,5
0
0,5
1
5
E
4
Metoda elementului finit
2
0
2
0
4
E
5
Calculul şi construcţia autoveh rutiere
2,5
0
1
1
6
E
Discipline opţionale
I3
Caroserii şi structuri portante
2
0
1
1
4
D
Plasturgie
2
0
1
1
4
D
Tehnologii neconv. de fabr. a AR
2
0
1
1
4
D
I4
Dinamica autovehiculelor rutiere
2,5
0
1
0,5
4
E
Elemente de mecanica ruperii
2
0
1
1
4
E
Atenuarea vibraţiilor şi zgomotului la AR
2
0
1
1
4
E
8
Practica
2
C
  Total
15
1
6,5
3,5
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
  Discipline facultative
9
Practică pedagogică II
0
2
0
0
5
EP
10
Evaluare finală - portofoliu didactic
0
1
0
0
1
E

 


 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro