Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE

SEMESTRUL 7 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
  Discipline opţionale            
I5
Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă
3
0
1
0
4
E
Formarea amestecului şi echipamente de injecţie ale autovehiculelor rutiere
3
0
1
0
4
E
Expertiza tehnică auto
3
0
1
0
4
E
I6
Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere internă
3
0
1
1
6
E
Mijloace de propulsie ale autovehiculelor rutiere
3
0
1
1
6
E
Modelarea şi simularea proceselor de fabricaţie
3
0
1
1
6
E
I7
Tehnici şi echipamente de diagnosticare ale autovehiculelor rutiere
2,5
0
1,5
0
5
D
Echipamentele autovehiculelor rutiere
2,5
0
1,5
0
5
D
Măsurări electronice şi traductoare
2,5
0
1,5
0
5
D
I8
Fabricarea şi asamblarea autovehiculelor rutiere
2
0
1
1
5
E
Metode avansate de proiectare ale autovehiculelor rutiere
2
0
1
1
5
E
Design de produs
2
0
1
1
5
E
Discipline opţionale împachetate*
P1
1
Proiectarea asistată de calculator
2
0
1
1
4
E
2
Tehnologia tratamentelor termice
2
0
1
0
3
D
3
Sisteme auxiliare ale autovehiculelor rutiere
1
0
1
0
3
D
P2
1
Sisteme CAD/CAM
2
0
1
1
4
E
2
Tehnologia tratamentelor termice
2
0
1
0
3
D
3
Sisteme automate de transmisie
1
0
1
0
3
D
P3
1
Proiectarea subansamblelor autovehiculelor rutiere
2
0
1
1
4
E
2
Tehnologia tratamentelor termice
2
0
1
0
3
D
3
Materiale speciale pentru AR
1
0
1
0
3
D
  Total
15,5
0
7,5
3
30
4E , 3D
  Total ore/sem
26
  Discipline facultative
8
Organizarea service-urilor auto
2
0
1
1
4
EP

*Obs. - se alege un singur pachet


SEMESTRUL 8 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
  Discipline opţionale            
I9
Roboţi industriali şi linii flexibile
4
0
2
0
3
E
Teoria sistemelor şi reglaj automat
4
0
2
0
3
E
Măsurări electronice şi traductoare 2
4
0
2
0
3
E
I10
Încercarea autovehiculelor rutiere
4
0
4
0
5
E
Sisteme, mijloace de transport şi manipulare
4
0
4
0
5
E
Sisteme de frânare, direcţie şi suspensie
4
0
4
0
5
E
Discipline opţionale împachetate*
P4
4
Ecologizarea transportului rutier
4
0
2
0
4
E
5
Fiabilitatea şi terotehnica autovehiculelor rutiere
4
0
2
0
3
E
P5
4
Organizarea şi funcţionarea service-urilor auto
4
0
2
0
4
E
5
Ingineria şi managementul mediului
4
0
2
0
3
E
P6
4
Echipamente pentru siguranţa AR
4
0
2
0
4
E
5
Ergonomie şi microclimat
4
0
2
0
3
E
  Elaborare lucrare de licenţă
15
7 săpt. x 26ore
  Total
16
0
10
0
30
4E
  Total ore/sem
26

*Obs. - se alege un singur pachet

Notă: Semestrul 8 are următoarea structură:
    - 7 săptămâni de activităţi didactice,
    - 2 săptămâni - sesiune de examinare,
    - 2 săptămâni - practică în vederea elaborării lucrării de licenţă,
    - 5 săptămâni - elaborarea lucrării de licenţă.
 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro