Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROMECANICĂ

Legenda:
F = disciplină fundamentală
D = disciplină în domeniu
S = disciplină de specialitate
C = disciplină complementară

SEMESTRUL I - anul I
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
1
Analiză matematică
2
2
0
0
4
F
E
2
Algebră şi geometrie
2
2
0
0
4
F
E
3
Fizică
3
1
1
0
4
F
E
4
Utilizarea şi programarea calculatoarelor
2
0
3
0
5
F
E
5
Chimie generală
2
0
1
0
4
F
EP
6
Microeconomie
2
2
0
0
4
C
EP
7
Limbi străine
0
2
0
0
2
C
EP
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
C
EP
9
Practică
2
D
C
Total
13
10
5
0
30
Total ore/sem
28
Discipline facultative
10 Psihologia educaţiei
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 2– anul I
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii
(forma de examinare)
1
2
2
0
0
4
F
E
2
2
0
2
0
4
F
D
3
3
0
2
0
5
D
E
4
2
0
2
0
4
D
E
5
2
1
0
0
4
D
D
6
2
0
2
0
4
F
E
7
0
2
0
0
2
C
D
8
0
1
0
0
1
C
D
9
2
D
C
Total
13
6
8
0
30
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Pedagogie I
2
2
0
0
5
E

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro