Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROMECANICĂ

Legenda:
F = disciplină fundamentală
D = disciplină în domeniu
S = disciplină de specialitate
C = disciplină complementară

SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
1
Management
1
1
0
0
2
D
D
2
Teoria sistemelor şi reglaj automat
3
0
2
0
5
D
E
3
Maşini electrice 2
2
1
2
1
6
D
E
4
Electronică de putere
2
0
2
0
5
S
E
5
Comunicare
0
0
1
0
1
C
D
Discipline opţionale independente
L1
Compatibilitate electromagnetică
2
0
2
0
5
D
E
L2
Măsurări electronice
2
0
2
0
4
D
D
L3
Circuite integrate analogice
2
0
2
0
5
S
E
L4
Programare sub Windows
2
0
2
0
4
S
D
L5
Teoria câmpului electromagnetic
2
1
1
0
5
S
E
L6
Proiectarea asistată a circuitelor electrice
2
0
2
0
4
S
D
8
Practica
2
D
C
  Total
12
2
11
1
30
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
 
9
Practică pedagogică I
0
3
0
0
5
 
C
Discipline facultative opţionale
 
10
Tehnici de informare si comunicare
1
2
0
0
4
 
D
11 Comunicare educaţională
1
2
0
0
4
 
D
12
Programare orientată obiect în Java
2
0
2
0
4
 
D

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
1
Marketing
1
1
0
0
2
C
D
2
Modelare şi simulare
2
0
2
0
4
S
E
3
Acţionări electromecanice şi tracţiune electrică 1
2
1
1
0
5
S
E
4
Instalaţii electrice 1
2
1
2
0
5
S
E
5
Maşini unelte şi prelucrări mecanice
2
0
1
0
4
S
D
Discipline opţionale independente
L1
Senzori şi traductoare
2
0
2
0
4
D
D
L2
Convertoare statice
2
0
1
1
4
D
E
L3
Maşini şi instalaţii termice
2
0
2
0
4
S
D
L4
Exploatarea maşinilor şi utilajelor cu comandă numerică
2
0
1
1
4
S
E
L5
Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor electromecanice
2
0
2
0
4
S
D
L6
Tehnici de optimizare în utilizarea energiei electrice
2
0
1
1
4
S
E
8
Practica
2
D
C
  Total
13
3
9
1
30
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
 
9
Practică pedagogică II
0
2
0
0
5
 
C
10
Evaluare finală – portofoliu didactic
0
1
0
0
1
 
E
11
Sisteme de operare
2
0
2
0
4
 
D

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro